Bag nyheden om Lisbeth Knudsens ansættelse på Mandag Morgen

Den hurtige nyhed. Torsdag d. 5. november kl. 12.25 kan mediernes specialmagasin MediaWatch fortælle, at Lisbeth Knudsen tiltræder som direktør for Mandag Morgens danske aktiviteter. Tre minutter efter står nyheden hos Berlingske Business. 12.45 ligger historien på DR Nyheders hjemmeside, og kl. 12.46 opdaterer Morgenavisen Jyllands-Posten for sidste gang historien.

Det er ikke altid, at medierne er lige omhyggelige med at indstille tidskoderne på deres hjemmesider. Konkurrencen om at være først med nyheder på nettet er meget hård. Og også i den her situation går det ekstremt hurtigt. Mandag Morgen offentliggør selv nyheden om Lisbeth Knudsens tiltrædelse på sin hjemmeside kl. 12.20, og samtidig tweeter ejer og adm. direktør Erik Rasmussen nyheden til sine følgere.

Historien om Lisbeth Knudsens tiltrædelse er et eksempel på, hvor hurtigt medierne bringer en nyhed. Det er ofte kun et spørgsmål om minutter, før ’det nye’ eller ’netop skete’ ligger på en hjemmeside.

Her kommer et paradoks. Langt de fleste journalister og redaktører vil i egen selvforståelse til enhver tid sætte et stort lighedstegn mellem journalistik og kritik. Men det er ganske enkelt ikke muligt at stille bare et enkelt kritisk spørgsmål, når tiden er så kort. Selv om de fleste danskere løbende følger nyhedsstrømmen, er det ikke et kapløb, Mandag Morgen skal deltage i.

Lisbeth Knudsen

Lisbeth Knudsen inddeler medierne i tre meget forskellige grupper.

”Alle medier følger nyhedsstrømmen med sekund til sekund- og minut til minut-historierne. Aviserne og de store tv-udsendelser tager de to til tre første spadestik fra netmedierne og begynder at grave ned i de dybere lag. De giver tid til fordybelse og perspektiv. Mandag Morgen skal kunne stikke spaden endnu dybere ned og have fokus på sammenhænge og perspektiv. Det er en kæmpeopgave,” siger hun.

Den opgave skal Lisbeth Knudsen stå i spidsen for som direktør fra 1. december. Der er tale om et karrierespring af de store. Indtil 1. oktober var hun ansvarshavende chefredaktør og koncernchef for Berlingske Media, et mediehus, der beskæftiger 1.770 medarbejdere. Mandag Morgens danske aktiviteter tegnes til sammenligning af 35 ansatte.

Den intelligente journalistik

Skridtet fra Berlingske til Mandag Morgen er stort, og det ligger derfor lige for at spørge Lisbeth Knudsen om, hvad der har bragt hende til netop Mandag Morgen.

”Det er, fordi Mandag Morgen har en original journalistisk ambition. Vi skal give den intelligente journalistik en chance og søge efter muligheder og løsninger og ikke bare lede efter konflikter og skandaler. Afdækningen af kritisable forhold er en del af journalistikkens DNA, men vi skal gå dybere og finde ud af, hvad der er gået galt, og ikke mindst hvad vi kan lære af det,” siger hun.

Man kan næsten forestille sig et hold journalister med en spade i hånden. Men det er også journalister, der smiler på vej til arbejde, for hvem vil ikke gerne beskæftige sig med intelligent journalistik?

For Lisbeth Knudsen bygger den intelligente journalistik oven på den konstruktive journalistik, som også andre medier arbejder med. Mandag Morgen står med andre ord ikke alene med ambitionerne om ikke bare at afdække og påpege kritisable forhold, men også at udpege løsningerne. Men for den nye direktør er det ikke nok at udpege en løsning. Også her skal Mandag Morgen stikke spaden lidt dybere ned.

”Konstruktiv journalistik er blevet lidt af et modeord. Det bruges for meget og for overfladisk til at sørge for, at vi ikke bliver alt for deprimerede af nyhedsstrømmen, ved at fortælle, at noget trods alt går godt. Der er lidt for meget feel good-tilgang over det. Mandag Morgen skal gennem sin journalistik hjælpe beslutningstagerne ved at sætte fingeren på et problem, en tendens eller en udfordring, der kræver fokus og opmærksomhed. Så vi alle kan lære af, hvad der er gået galt, og beslutningstagerne kan få inspiration og forberede sig bedst muligt til at finde nye løsninger,” siger hun.

Knudsens vision

Men der er en ting til. Lige som Lisbeth Knudsen vil bygge oven på den konstruktive journalistik, så ønsker hun også at bygge oven på det publicistiske ideal om, at medierne har en forpligtelse over for samfundet.

”Journalistikken på Mandag Morgen skal kunne berige den offentlige debat og tilføre ekstra nytteværdi. Vi skal ikke bare fokusere på taktisk spin og processtudier, som rigtig meget journalistik gør i dag. Vi skal ind til substansen og berige debatten med viden,” siger hun.

Og her kommer visionen ind. Lisbeth Knudsen tiltræder som chef, ikke bare for Ugebrevet Mandag Morgen, men også for husets anden danske aktivitet, Mandag Morgen Velfærd. Tænketanken formidler analyser, etablerer netværk og afholder konferencer om fornyelsen af velfærdssamfundet. De to, Ugebrevet og Velfærd, er i dag organiseret i to adskilte enheder, fremover skal de samles i en.

”Kombinationen af medie og videnscenter er noget helt unikt, som vi bør kunne udnytte i markedet. Som virksomhedsleder har jeg selv oplevet, hvordan man bliver overdænget med information, og derfor skal vi kuratere information, så vi kun præsenterer det vigtigste og mest væsentlige for vores publikum,” siger hun.

Samme betragtning har Erik Rasmussen lagt til grund for ansættelsen af den nye direktør.

Det internationale Mandag Morgen

”Jeg ser store potentialer på det danske marked for en ny type vidensvirksomhed, der satser på at formidle løsninger på de komplekse udfordringer, vi konfronteres med, og hvor den intelligente journalistik spiller en vigtig rolle. Jeg anser Lisbeth Knudsen for at være en af landets mest kompetente medieledere, og med hendes dybe indsigt i de kræfter, der former morgendagens samfund, er hun skræddersyet til at løfte den opgave,” siger Erik Rasmussen.

Digitalisering og forretningsmodellen

Omsætningen flytter til nettet. Lisbeth Knudsen har stået i spidsen for mediehuse i en tid, hvor brugernes medievaner har udviklet sig meget hurtigt. I de 8 år, hun stod i spidsen for Berlingske, er det trykte oplag gået tilbage med ca. 40 pct. Hvor avisen i 2007 havde et dagligt oplag på 125.000 er 2014-tallet ifølge Danmarks Statistik ca. 75.000.

Tilbagegangen er ikke exceptionel, men den udtrykker ret præcist udviklingen for de fleste danske printmedier. Mens Berlingske årsregnskaber med et oplag på 125.000 var i minus, var regnskabet med et oplag på 75.000 til gengæld i plus. Også på det område kan en tilsvarende udvikling genfindes i de fleste andre mediehuse. Medierne er begyndt at tjene penge på de digitale platforme, der ellers på et tidspunkt så ud til at true dem på livet.

Udviklingen er bestemt ikke slut, men den tjener som et eksempel på, hvordan digitaliseringen for alvor kan vende op og ned på en forretningsmodel.

”Jeg tror rigtigt meget på, at Mandag Morgen som en kombination af et medie og et videnscenter kan give vores primære publikum, beslutningstagere i den private og den offentlige sektor, værktøjerne til at håndtere digitaliseringen og dens disruptive kræfter, lige som vi selv i huset skal forholde os til de udfordringer,” siger hun.

Det første skridt bliver en transformation i huset Mandag Morgen. Fra og med nytår bliver en nyudviklet hjemmeside omdrejningspunktet for husets aktiviteter.

Forrige artikel Digital tillidsmaskine giver panderynken i bankerne Digital tillidsmaskine giver panderynken i bankerne Næste artikel Københavns digitale vækstmiljø er i den europæiske superliga Københavns digitale vækstmiljø er i den europæiske superliga