Banker skal overvåge 4.000 højtstående danskere

Fra næste år er bankerne tvunget til at overvåge danske bankkonti mere intensivt. Højtstående embedsmænd, politikere og deres nærmeste familie skal under skærpet overvågning for mistænkelig aktivitet. Cepos advarer om brud på almindelige retsstatsprincipper

Tusindvis af danske højtplacerede embedsmænd, politikere, dommere og ledere af politisk styrede organisationer og deres nærmeste familie sættes nu under skærpet overvågning i landets banker. Gruppen må finde sig i, at bankerne nøje screener deres konti for spor efter mystiske pengeoverførsler, korruption og lignende.

Det skyldes et nyt EU-direktiv, som skal overføres til dansk lovgivning. Lovforslaget er på vej i høring og forventes fuldt implementeret i Danmark ved årets udgang.

"Baggrunden er, at det er personer, som overordnet set kan være udsat for korruptionsforsøg eller blive misbrugt til hvidvaskformål," forklarer Louise Buchter, kontorchef i Finanstilsynet med ansvar for hvidvaskområdet.

Login