Borgeren bliver, hvad han klikker

Vores brug af smartphones, tablets og diverse andre former for bærbare og stationære computere vil fremover sige mere om os og vores personlighed end vores job, alder, etnicitet eller religion. Og det er en udvikling, som offentlige myndigheder og politikere også er nødt til at tage højde for.

Det eksplosivt voksende onlineunivers af tjenester som Facebook, Twitter og World of Warcraft giver os i stigende grad mulighed for at forme multiple identiteter i stedet for blot én. Det vil udfordre lovgivningssystemet, som i de kommende år står over for store muligheder i forhold til at målrette politik til den enkelte borger, men også udfordringer i forbindelse med at fastslå og beskytte den enkeltes identitet.

Det konkluderer en ny rapport, ”Future Identities”, fra Storbritanniens forskningsstyrelse. Styrelsen har undersøgt, hvordan udviklingen inden for teknologi, demografi, økonomi og geopolitik kan forventes at påvirke britiske borgeres identitetsfølelse og adfærd over de kommende 10 år. Og den forudser, at vi går en tid i møde, hvor den nye generation vil være flasket op i et onlineunivers med ”hyperconnectivity”, som vil sætte nye standarder for interaktion mellem mennesker. Det vil også påvirke borgernes fornemmelse for tilhørsforhold og identifikation med forskellige fællesskaber.

”Rapporten viser, at identitet ikke er en entydig størrelse,” sagde den britiske regerings videnskabelige chefrådgiver, professor John Beddington, til BBC, da rapporten blev offentliggjort i januar.

”Folk kan have mange forskellige overlappende identiteter, som er fundamentale for deres individualitet,”  sagde han.
Han mener, at den erkendelse bør afspejles i den fremtidige politikudvikling inden for eksempelvis social integration, mobilitet, uddannelse, sundhed og kriminalitetsbekæmpelse.

Ifølge rapporten vil internettet de kommende 10 år fungere som teknologisk driver for omfattende samfundsmæssige forandringer. Den pointerer, at mens der i dag er koblet omkring 7 milliarder computere og apparater på internettet, vil der i 2015 være over det dobbelte antal.

”Hyperconnectivity vil drive sociale forandringer og forventninger og bringe folk sammen på nye måder,” konkluderer rapporten.

Teknologien vil, i takt med at borgerne udvikler onlineidentiteter, gøre det muligt at dokumentere alle aspekter af borgernes liv og forsyne både regeringen og den private sektor med tonsvis af personlige data. Men det vil samtidig også øge mulighederne for cyberkriminalitet, for at skabe falske identiteter og for at stjæle andres identitet. Blandt andet derfor anbefaler forfatterne, at offentlige myndigheder udvikler den måde, de identificerer og kommunikerer med borgerne på online. Herunder hvordan de afkoder og påvirker borgernes identifikation og opbakning til forskellige samfundsmæssige fællesskaber.

Kilde: Government Office for Science: “Future Identities – Changing identities in the UK: the next 10 years”, januar 2013.

Forrige artikel Giv byens fremtid en tur i computeren Næste artikel Velfærdsteknologisk klondike i kommunerne