Chefens selvransagelse kan forløse innovation


Innovation er blevet et af de helt afgørende konkurrenceparametre på globalt plan. Over halvdelen af toplederne i en ny international undersøgelse fra konsulenthuset PwC siger, at innovation er en af deres virksomheds centrale prioriteter.

Men dårlig organisationskultur og manglende finansielt råderum spærrer ofte for nytænkningen. Og virksomhederne bør kigge indad for at skabe en bedre innovationskultur. Det viser PwC’s undersøgelse af 246 virksomhedslederes syn på innovation.

Innovation er ikke længere forbeholdt separate udviklingsafdelinger og idelaboratorier i fjerne kroge af virksomhederne. De dage er for længst forbi, hvor innovationen opstod i hovedet på en enkelt specialist. I dag peger verdens virksomhedsledere på, at innovation bedst skabes på tværs af afdelingerne i organisationen og ved at inddrage alle typer medarbejdere samt eksterne partnere og ikke mindst kunderne selv.

Appetit på innovation" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/f2f01-aba_figur2_barriererforinnovatio.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/dfbcd-aba_figur2_barriererforinnovatio.png | Forstør   Luk

En presset økonomi, der gør det svært at løfte blikket fra driften, er den største skurk i forhold til at fremme innovationen, mener lederne.

Kilde: “Global CEO Pulse Survey on Innovation”, PwC, 2013. [/graph]

“Nøgleingrediensen er at skabe en organisationskultur, som tilskynder til innovation på alle områder,” skriver en af de virksomhedsledere, der har deltaget i undersøgelsen.

Over halvdelen af de adspurgte topledere siger, at innovation er en af virksomhedens centrale prioriteter. Hver tiende siger, at innovation ligefrem er det vigtigste fokusområde overhovedet. Kun 3 pct. mener, at innovation ikke er vigtigt for virksomheden i det specifikke marked. Se figur 1. Det indikerer, hvordan innovation i stigende grad træder frem som et af de vigtigste midler til at få succes.

Men til trods for at toplederne har øjnene stift rettet mod innovationens betydning for virksomhedens ve og vel, så afholder et par store hurdler dem alligevel fra rigtigt at udnytte og høste innovationens gevinster.

Den største barriere er knappe økonomiske rammer, som tvinger virksomheder til at fokusere på drift og afholder dem fra at give plads og tid til at pleje innovation.

Den næststørste barriere er ifølge toplederne den eksisterende organisationskultur i deres virksomheder, som hæmmer innovationen i at spire. Manglende teknologi og politiske barrierer fremhæves i mindre grad som de største innovationsbarrierer. Se figur 2.

Det peger på, at virksomheder bliver nødt til at kigge indad for at få bugt med en innovationshæmmende organisationskultur eller et enøjet fokus på drift. Politiske rammer kan ikke bære hele ansvaret.

[graph title="Barrierer for innovation" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: “Global CEO Pulse Survey on Innovation”, PwC, 2013. 

PwC’s eksperter skriver, at innovative organisationer er kendetegnet ved deres visionære lederskab, en villighed til at udforske nye ideer, en parathed til at samarbejde samt en evne til hurtigt at kommercialisere nye ideer.

En virksomhedsleder fra Asien peger på, at det i hans øjne meget handler om at give ansatte tid og plads til at opsøge det innovative. Det kan ske ved at bryde de vante arbejdsgange.

“Giv dine ansatte bestemte perioder til at arbejde med noget, som ligger uden for deres normale jobbeskrivelse, og sæt dem til at samarbejde med andre hold af medarbejdere for at gøde jorden for ideer på tværs af hele virksomheden,” siger han.

PwC fremhæver selv, at nøglen til succesfuld innovation er at sikre, at virksomhedsledernes mål for innovation matcher deres målsætninger for vækst. På baggrund af undersøgelsen formulerer konsulenthuset derfor fem selvransagende spørgsmål, som virksomhedsledere skal stille sig selv, før de kan få udløst potentialet ved innovation. Herved kan virksomhedsledere starte med at kigge sig selv efter i sømmene.

  1. Afspejler den måde, du innoverer på, også din egen vision for og appetit på innovation?
  2. Hvor effektivt artikulerer du din vision for og appetit på innovation over for ansatte, investorer og forretningspartnere?
  3. Ser dine ansatte det som en vigtig del af deres arbejdsbeskrivelse, at de hjælper med til at skabe, promovere og udføre nye ideer?
  4. Er beslutningsprocesserne og mobiliteten i organisationen hurtig nok til at bringe innovation til markedet før dine konkurrenter?
  5. Hvor effektivt måler du return of investment og evnen til at møde kunders skiftende forventninger?

Kilder:

“Unleashing the power of innovation – How the role of innovation within the business and the way companies innovate are being transformed”, PwC, 2013
“Global CEO Pulse Survey on Innovation”, PwC, 2013

 

Forrige artikel Antorini vil have it ind med skolemælken Antorini vil have it ind med skolemælken Næste artikel Tænk ud af boksen – og ind i en ny