Chefens selvransagelse kan forløse innovation


Innovation er blevet et af de helt afgørende konkurrenceparametre på globalt plan. Over halvdelen af toplederne i en ny international undersøgelse fra konsulenthuset PwC siger, at innovation er en af deres virksomheds centrale prioriteter.

Men dårlig organisationskultur og manglende finansielt råderum spærrer ofte for nytænkningen. Og virksomhederne bør kigge indad for at skabe en bedre innovationskultur. Det viser PwC’s undersøgelse af 246 virksomhedslederes syn på innovation.

Innovation er ikke længere forbeholdt separate udviklingsafdelinger og idelaboratorier i fjerne kroge af virksomhederne. De dage er for længst forbi, hvor innovationen opstod i hovedet på en enkelt specialist. I dag peger verdens virksomhedsledere på, at innovation bedst skabes på tværs af afdelingerne i organisationen og ved at inddrage alle typer medarbejdere samt eksterne partnere og ikke mindst kunderne selv.

Appetit på innovation" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/f2f01-aba_figur2_barriererforinnovatio.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/dfbcd-aba_figur2_barriererforinnovatio.png | Forstør   Luk

En presset økonomi, der gør det svært at løfte blikket fra driften, er den største skurk i forhold til at fremme innovationen, mener lederne.

Kilde: “Global CEO Pulse Survey on Innovation”, PwC, 2013. [/graph]

“Nøgleingrediensen er at skabe en organisationskultur, som tilskynder til innovation på alle områder,” skriver en af de virksomhedsledere, der har deltaget i undersøgelsen.

Over halvdelen af de adspurgte topledere siger, at innovation er en af virksomhedens centrale prioriteter. Hver tiende siger, at innovation ligefrem er det vigtigste fokusområde overhovedet. Kun 3 pct. mener, at innovation ikke er vigtigt for virksomheden i det specifikke marked. Se figur 1. Det indikerer, hvordan innovation i stigende grad træder frem som et af de vigtigste midler til at få succes.

Men til trods for at toplederne har øjnene stift rettet mod innovationens betydning for virksomhedens ve og vel, så afholder et par store hurdler dem alligevel fra rigtigt at udnytte og høste innovationens gevinster.

Den største barriere er knappe økonomiske rammer, som tvinger virksomheder til at fokusere på drift og afholder dem fra at give plads og tid til at pleje innovation.

Den næststørste barriere er ifølge toplederne den eksisterende organisationskultur i deres virksomheder, som hæmmer innovationen i at spire. Manglende teknologi og politiske barrierer fremhæves i mindre grad som de største innovationsbarrierer. Se figur 2.

Det peger på, at virksomheder bliver nødt til at kigge indad for at få bugt med en innovationshæmmende organisationskultur eller et enøjet fokus på drift. Politiske rammer kan ikke bære hele ansvaret.

[graph title="Barrierer for innovation" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: “Global CEO Pulse Survey on Innovation”, PwC, 2013. 

PwC’s eksperter skriver, at innovative organisationer er kendetegnet ved deres visionære lederskab, en villighed til at udforske nye ideer, en parathed til at samarbejde samt en evne til hurtigt at kommercialisere nye ideer.

En virksomhedsleder fra Asien peger på, at det i hans øjne meget handler om at give ansatte tid og plads til at opsøge det innovative. Det kan ske ved at bryde de vante arbejdsgange.

“Giv dine ansatte bestemte perioder til at arbejde med noget, som ligger uden for deres normale jobbeskrivelse, og sæt dem til at samarbejde med andre hold af medarbejdere for at gøde jorden for ideer på tværs af hele virksomheden,” siger han.

PwC fremhæver selv, at nøglen til succesfuld innovation er at sikre, at virksomhedsledernes mål for innovation matcher deres målsætninger for vækst. På baggrund af undersøgelsen formulerer konsulenthuset derfor fem selvransagende spørgsmål, som virksomhedsledere skal stille sig selv, før de kan få udløst potentialet ved innovation. Herved kan virksomhedsledere starte med at kigge sig selv efter i sømmene.

  1. Afspejler den måde, du innoverer på, også din egen vision for og appetit på innovation?
  2. Hvor effektivt artikulerer du din vision for og appetit på innovation over for ansatte, investorer og forretningspartnere?
  3. Ser dine ansatte det som en vigtig del af deres arbejdsbeskrivelse, at de hjælper med til at skabe, promovere og udføre nye ideer?
  4. Er beslutningsprocesserne og mobiliteten i organisationen hurtig nok til at bringe innovation til markedet før dine konkurrenter?
  5. Hvor effektivt måler du return of investment og evnen til at møde kunders skiftende forventninger?

Kilder:

“Unleashing the power of innovation – How the role of innovation within the business and the way companies innovate are being transformed”, PwC, 2013
“Global CEO Pulse Survey on Innovation”, PwC, 2013

 

Forrige artikel Antorini vil have it ind med skolemælken Antorini vil have it ind med skolemælken Næste artikel Tænk ud af boksen – og ind i en ny
Derfor er min kalender offentlig

Derfor er min kalender offentlig

En åben kalender fremmer gennemsigtighed i hele firmaet, tvinger dig til at tage stilling til hvert punkt i din tidsplan og gør dig lettilgængelig, skriver iværksætter David Kalt.

Kina vil have verdens smarteste byer!

Kina vil have verdens smarteste byer!

Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data sammen fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe en smart city. Det sker i tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

KOMMENTAR: Det er efterhånden bredt anerkendt, at virksomhedskultur er nøglen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Her er, hvordan vi arbejder med det i Milestone Systems.

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

I en gennemført digital offentlig administration behøver borgerne ikke at gøre opmærksomme på deres situation for at blive betjent – systemet ved allerede, at der er et behov. Det er filosofien bag det offentlige system i Estland, hvor man også er opmærksomme på risikoen for kafkaske bivirkninger.

Estland, den digitale stat

Estland, den digitale stat

Efter murens fald gik Estland all in på digitalisering. I dag er Estlands offentlige administration en inspiration for andre.
Færøerne – og flere andre lande – har overtaget softwaren bag systemet.

Estland er Europas digitale frontløber

Estland er Europas digitale frontløber

Estland har siden sovjettiden satset hårdt på digital teknologi som vejen til udvikling og vækst. Den offentlige sektors tjenester er blandt de mest avancerede i verden og på mange måder foran de tjenester, vi har i Danmark. Og borgerne har kontrol over egne data – og hvem der tilgår dem.

Færøerne har valgt den estiske model

Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Den danske offentlige sektor ligger i den internationale top, hvad digitalisering angår. I de nærmeste år skal tjenesterne forbedres yderligere gennem den såkaldte digitaliseringspagt. Mange af de kommende digitale tilbud svarer til tjenester, som allerede findes i Estland.

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

KOMMENTAR: Det havde været på tide at få en digitaliseringsminister, der kunne lægge en kurs for et retfærdigt Danmark på den digitale front. Men i mangel af sådan en, så må man håbe, at statsminister Mette Frederiksen har en plan.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Det indiske marked kan virke overvældende. Inden for få hundrede kilometer kan sprog, kultur og kvaliteten af infrastrukturen ændre sig markant. Det er komplekst og kaotisk, men for udviklere af kunstig intelligens er Indiens diversitet også en rig kilde til data.

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Microsoft er det mest værdifulde it-selskab. 39 procent af unge amerikanere er ”næsten konstant online”.

Det – og meget mere – kan man læse i den amerikanske investor Mary Meekers nyeste trendanalyse.

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

I sidste måned afviste Facebook at fjerne en falsk video med formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Nu spreder endnu en falsk video sig på det sociale medie – denne gang af Facebooks egen stifter Mark Zuckerburg. Men vil de fjerne den?