Corydon: Vi må nytænke Danmarks konkurrenceevne

Konkurrenceevne består i langt mere end høj produktivitet. Det slår finansminister Bjarne Corydon (S) fast i dette interview med Ugebrevet Mandag Morgen, hvor han – for første gang siden han startede debatten om Danmark som konkurrencestat – udfolder sin vision for en dansk konkurrencestat. Corydon kalder den for den nordiske konkurrencestat, og den er kendetegnet ved, at offentlige investeringer i børnepasning, ældrepleje, sundhed og overførselsindkomster udgør en vigtig kilde til konkurrenceevne. Dermed gør finansministeren op med de mest toneangivende økonomiske institutioner i Danmark – inklusiv hans eget finansministerium – som hidtil har været meget optagede af Danmarks produktivitet og stagnerende produktivitetsvækst som værende den største trussel mod fremtidens velstand og konkurrenceevne. Produktivitet er vigtigt, men det er alt for snævert og ikke nok at sætte lighedstegn mellem produktivitet og konkurrenceevne, mener ministeren.

Siden finansminister Bjarne Corydon (S) forrige sommer for første gang kaldte Danmark for en “konkurrencestat”, er kritikken haglet ned over ham. Både politiske venner og fjender har skoset ham for at ville den veritable konkurrenceudsættelsesstat. Den politiske vision blev udlagt som en hed højreorienteret feberfantasi, hvor alt overlades til markedet, velfærdstaten gradvist afmonteres, og arbejdstagerne og de socialt udsatte lades i stikken. I den socialdemokratiske frontfigurs konkurrencestat kunne fanden åbenbart tage de sidste.

Men nu tager finansministeren til genmæle og udfolder i et interview med Ugebrevet Mandag Morgen sin vision for Danmark som konkurrencestat.

Kritikerne misforstår hans vision for konkurrencestaten og Danmarks konkurrenceevne. Corydon slår bl.a. fast, at et ensidigt fokus på Danmarks produktivitet ikke er nok til at sikre Danmarks konkurrenceevne. Dermed udfordrer han et fasttømret dogme i de toneangivende økonomiske institutioner og interesseorganisationer – inklusive regeringens egen produktivitetskommission – der de senere år har arbejdet hårdt for at sætte Danmarks produktivitetsudfordring på dagsordenen. De har set produktivitet som det eneste saliggørende middel til at sikre Danmarks fremtidige velstand og konkurrenceevne.

Login