Danmark i globaliseringens anden fase

Globaliseringen går ind i sin anden fase, og Danmark går med. Men hvad er egentlig Danmarks muligheder for at udnytte sine styrker i denne nye fase? Der er brug for at justere vinderstrategien for at fortsætte den danske succes.

Globaliseringen er i disse år ved at bevæge sig ind i en ny fase. Ikke på den måde, at de tendenser, der har præget de seneste 25 års udvikling, aftager – tværtimod. Globaliseringen accelererer år for år og ændrer konstant konkurrencevilkårene for virksomheder og nationer.

Men samtidig begynder en række af globaliseringens uforudsete og negative konsekvenser at blive blotlagt. Globaliseringsprocessen er ikke bare en selvforstærkende velstandsmotor. Den rummer også en række potentielt selvunderminerende tendenser. Sådanne systemiske risici – der har potentiale til ikke blot at bringe enkeltstående virksomheder eller lande i knæ, men hele markeder og internationale systemer – bliver stadig flere.

Det fremgår bl.a. af World Economic Forums Global Risk Report, som hvert år gør status over de globale risici, som virksomheder og regeringer verden over må forholde sig til. I 2014-udgaven udpeger de hele 31 risici som særligt kritiske. Blandt disse finder man bl.a. risikoen for nye olieprischok, kollaps af systemisk vigtige finansielle institutioner eller infrastruktur, cyberangreb, naturkatastrofer, vækst i kroniske sygdomme, voksende global ulighed, terroraktioner, fødevarekriser, pandemiske udbrud og fremkomsten af antibiotika-resistente bakterier, klimaforandringer og finansmarkedernes voksende indflydelse på verdensøkonomien. 

Login