Danmark kan høste milliarder på fem teknologitrends

Den amerikanske producent af landbrugs­maskiner John Deere er godt i gang med at vende op og ned på en hel branches måde at arbejde på. Med den digitale platform MyJohnDeere indsam­ler og analyserer virksomheden data fra intelligente sensorer og egne og konkurrenters maskiner, som landmænd kan anvende i planlægning af høstpro­cessen. Platformen er et mønstereksempel på den nye, digitale teknologitrend “Vi-økonomi”, der har potentiale til at kunne ændre forret­ningsgangene i stort set alle industrier.

Den amerikanske producent af landbrugsmaskiner John Deere er på vej til at revolutionere en hel branches måde at arbejde på. Selskabet, der har en dominerende position på verdensmarkedet for traktorer og mejetærskere, har for nylig lanceret en smart, digital platform, som kan opsamle og analysere data via intelligente sensorer i såvel John Deeres egne maskiner som i droner, på marken og i konkurrenternes maskiner. Det optimerer høstprocessen og sender penge i lommen på både landmanden og John Deere, der med platformen MyJohnDeere snedigt har placeret sig som centrum i et nyt, digitalt økosystem omkring fremtidens landbrug.

Ifølge den internationale konsulentvirksomhed Accenture er John Deere et klasseeksempel på en ny, digital teknologitrend kaldet ”Vi-økonomi”, på engelsk ”We Economy”, der står for at ændre forretningsgange og -modeller for praktisk talt alle industrier.

”Vi-økonomien” skal ses som en modsætning til den traditionelle ”Mig-økonomi”, og den handler om at udnytte nye digitale muligheder til at binde teknologi og mennesker sammen i nye, digitale økosystemer, der går på tværs af traditionelle brancher og giver mulighed for at skabe langt mere værdi for kunden gennem integrerede, digitale serviceløsninger.

Login