Danmark opruster sit digitale diplomati

Udenrigsministeriet sætter nu ind på de sociale medier for at påvirke offentligheden og meningsdannere i udlandet og fremme danske interesser og værdier. Danmarks ambassadører ude i verden skal på Twitter og Facebook og offensivt markedsføre danske værdier samt opdage og afbøde konflikter, før de udvikler sig til nye Muhammedkriser. Det sker i erkendelse af, at der også er brug for et digitalt diplomati, når den offentlige debat i stigende grad foregår på de sociale medier. ”De sociale medier giver os en længere lunte,” siger ambassadøren i Indonesien, Casper Klynge, der er en af Danmarks flittigste twitterdiplomater. Men hvis diplomatiet skal udnytte de sociale medier bedre, kræver det en helt anden risikovillighed, end Udenrigsministeriet traditionelt lægger for dagen, påpeger seniorforsker på DIIS og tidligere direktør på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut Rasmus Alenius Boserup.

”Danmark vil brænde den hellige koran på næste lørdag. Spred beskeden!”

Sådan lød rygtet igen på Facebook og Twitter i starten af august. En Twitterprofil med navnet Islamic Pride spredte flittigt rygtet den 2. og 3. august, og på få dage blev opfordringen retweetet 122 gange og gav dårlige minder om tiden efter Muhammed-tegningerne, da Danmark gennemlevede sin største udenrigspolitiske krise i nyere tid.

Siden krisen, der kulminerede med ambassadeafbrændingen i Damaskus i februar 2006, har der jævnligt floreret historier om vantro danskere eller koranafbrændinger på de sociale medier. Det er blevet en del af hverdagen, som danske diplomater må forholde sig til.

Login