Danmarks uudnyttede robotpotentiale

Flere robotter i danske produktionsvirksomheder rummer et uudnyttet vækstpotentiale på mellem 41 og 55 mia. kr., viser analyse fra Ingeniørforeningen.

Robotter udgør et potentielt guldæg for produktionsdanmark. Hvis små og mellemstore danske virksomheder i dag investerer i lige så mange robotter, som virksomhederne kan nå at afdrage inden for fem år, ligger der et uudnyttet potentiale for vækst på op til 55 mia. kr.

Det viser rapporten "Potentialer og barrierer for automatisering i industrien", som Ingeniørforeningen, IDA, har lavet på baggrund af besvarelser fra 846 af foreningens medlemmer, som til daglig arbejder i produktionsvirksomheder. Hvis potentialerne realiseres, vil det kunne øge produktiviteten med mellem 18 og 24 procent i virksomhederne.

Gevinstens størrelse afhænger af, om robotindkøbene skal være betalt inden for en periode på to år, sådan som mange smv’er foretrækker det. Eller om investeringerne kan bære en tilbagebetalingstid på fem år.

Da størstedelen af landets produktionsvirksomheder ligger uden for de store byer, vil flere robotter i de små og mellemstore virksomheder samtidig være en effektiv og kærkommen løftestang for vækst i de dele af Danmark, hvor væksten har haft trange kår. Rapporten fra Ingeniørforeningen viser, at det især er virksomheder i Nordjylland og i Hovedstadsområdet, der har uudnyttede potentialer. Men overalt i landet og i alle brancher er der rum for mere automatisering i virksomhederne, der kan bidrage med produktivitetsforbedringer og vækst, viser analysen.

Hent PDF

Næste artikel Gå ikke i panik over kryptering Gå ikke i panik over kryptering