Dansk-indisk forskningssamarbejde er et gennembrud

Efter mange års stilstand bliver der nu igen indgået aftaler mellem Danmark og Indien.

Der er tydeligvis sket et tøbrud i de dansk-indiske relationer, og det virker, som om indernes bitterhed over striden om udleveringen af Niels Holck fra Danmark nu omsider er bilagt.

I sidste måned besøgte den indiske premierminister, Narendra Modi, Stockholm, og ved den lejlighed underskrev han sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en aftale om et dansk-indisk samarbejde på landbrugsområdet.

Og i denne uge indgik den nye danske uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V), så en aftale med sin indiske ministerkollega om et fælles program, der over de næste tre år skal styrke de dansk-indiske forskningssamarbejder, især inden for vand og energi. Allerede i år vil Innovationsfonden som følge af aftalen uddele 15 mio. kr. til fælles forskningsprojekter.

Login