De små kan lære de store om big data

Digitaliseringen og udviklingen i computerkraft skaber enorme datamængder, og vi har aldrig vidst så meget om hinanden og verden som nu. Mange virksomheder har imidlertid svært ved at kapitalisere på egne data, men det kan samarbejde med startups lave om på.

Aktuelt genereres der hver dag 2,5 kvintillioner data. Det er et tal med 30 nuller – for de fleste er det umuligt at forholde sig til.

Med mere end tre milliarder globale brugere på internettet er tilvæksten ovenikøbet enorm. 90 pct. af verdens data er skabt i løbet af de seneste 2 år, globalt vises der hvert eneste minut mere end 4 mio. YouTube-videoer, der sendes mere end 15 mio. sms’er, der køres 45.787 Uber-ture, og der gennemføres mere end 3,6 mio. søgninger via Google.

De store datamængder og computerkraften til at behandle dem gør, at vi kan udnytte mulighederne i maskinlæring og kunstig intelligens i et helt nyt omfang. Computere kan trænes til at se mønstre og sammenhænge, vi ikke anede fandtes, og fodret med stadigt flere data bliver maskinerne stadigt klogere.

Supermarkedskæden Woolworths i Australien lærte at anvende sine data om detailhandelsmønstre på tværs af databaser, og maskinerne opdagede f.eks., at personer, der drikker mælk og spiser rødt kød, er bedre bilforsikringskunder, end dem, der spiser pasta og ris og tanker bilen om aftenen. 

Big data og kunstig intelligens er centralt for både investeringer og forretningsudvikling i Silicon Valley. Siden 2012 er der investeret mere end 15 mia. venture-dollar i området i lidt mere end 2.200 aftaler. Kombinationen af software og data giver helt unikke muligheder.

Det ved Silicon Valley, og det præger dagsordenen lige nu. Venturekapitalguruen Marc Andreessens ord om, at ‘Software is eating the world’ fra hans berømte essay fra 2011, har aldrig været mere sande.

Google & co. gør det hele tiden

Danmark har store mængder gode data og dermed en fordel, som er interessant i internationalt perspektiv. Men med den globale tilvækst i data skal fordelen udnyttes hurtigt, fordi kursværdien af de gode danske data falder med stigningen i den globale datamængde.

Store tech-virksomheder som Amazon, Google og Facebook har et forspring og styrer effektivt deres forretning og kunder med big data og maskinlæring. De ved, at fremtiden tilhører dem, der forstår at udnytte data effektivt, og de investerer kraftigt i forskning og udvikling og jagter de skarpeste hjerner på området.

Selv om Danmark er godt rustet, fordi vi er veluddannede og velorganiserede, tager det tid at komme i gang. Der er brug for nye platforme og specielle kompetencer. Der skal omstruktureres, og kunstig intelligens og big data skal tænkes ind i forretningen. 

En af mulighederne for de etablerede virksomheder (og for offentlige myndigheder), som har vanskeligt ved at udnytte data effektivt, kan være at samarbejde med startup-virksomheder. Samarbejde med agile, innovative og hurtige startups kan være en mulighed for at udnytte data, som de etablerede ikke selv kan udnytte eller behandle.

At udnytte andres data til at skabe et forretningsgrundlag er ikke nyt. Det er det Google gør, når de anvender vores søgeinput til at skabe reklameomsætning.

To lærerige eksempler

To startup-virksomheder fra Silicon Valley illustrerer mulighederne: Adara har modtaget 60,5 mio. dollar, dvs. 385 mio. kr., i finansiering til udvikling af en platform for samarbejde med rejseindustrien, altså flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og lignende. Forretningsmodellen består i, at rejsevirksomhederne lukker op for deres data mod til gengæld at få indsigt og viden om kunder og mønstre. 

På energiområdet har startup-virksomheden Bidgely rejst mere end 24 mio. dollar, over 150 mio. kr., til at udvikle en løsning, der anvender data fra energiselskaberne. Bidgely har ved hjælp af kunstig intelligens udviklet et sæt ’fingeraftryk’, som kan aflæse energiforbrug på enheder i et hjem. Bidgely sælger en applikation tilbage til energivirksomhederne, som dermed kan rådgive forbrugerne præcist om strømforbruget på køleskab, støvsuger eller ovn, så de kan blive bedre til at spare energi og penge.

Set fra Silicon Valley er det klart, at vi står over for et nyt boomende marked, som indeholder mange spørgsmål og vil udfordre mange. Der er brug for nytænkning. Et aktivt samarbejde mellem store virksomheder og startups kan være en vigtig mulighed. Hvis vi kan udnytte modellen effektivt, kunne det være en del af en strategi for Danmark.

Dette blogindlæg er fra MM Next, Mandag Morgens nye onlinemedie med nyheder og analyser om digital omstilling. Her vil Udenrigsministeriets syv innovationscentre i hhv. Seoul, München, Shanghai, Tel Aviv, Sao Paolo, Delhi/Bangalore og Silicon Valley én gang om ugen på skift blogge om internationale tendenser inden for bl.a. digitalisering, innovation og startups.

Forrige artikel Fra 1 milliard dollar til 1 milliard mennesker Fra 1 milliard dollar til 1 milliard mennesker Næste artikel Innovation dør i mødelokaler Innovation dør i mødelokaler