Er det bare hype eller er det alvor nu?

Mange af de nye teknologier, der fylder mest i medierne er reelt langt fra at have praktisk betydning. Samtidig er andre teknologier, der førhen var det, alle snakkede om, nu modnet og stilfærdigt ved at brede sig til massemarkedet. Den årlige 'Hype Cycle Report' viser, hvad der er hot – og hvad der er 'not'.

Præmissen bag den store IT konsulentvirksomhed Gartner Groups årlige Hype Cycle Report er, at langt de fleste nye teknologier følger stort set samme kurve for udviklingen:  

Når en spændende ny teknologi først dukker op, er der en periode, hvor pressen åndeløst rapporterer om alt det fantastiske, som nu bliver muligt, samtidig med at et mylder af startups og investorer kaster sig ind i udviklingen.

Forventningerne bliver pustet op til et overdrevet niveau, og derfor er det næste stadie af udviklingen ganske forudsigeligt: Det viser sig, at der kun er nogle få reelle anvendelser at pege på, og de fantastiske resultater, man har hørt om, mestendels er opnået i laboratorier med store budgetter. Der begynder at komme negative nyheder i pressen, teknologien skuffer, og mange af de tidligere udviklere og investorer trækker sig forslåede tilbage. Stilheden sænker sig, medens teknologien kæmper sig gennem the 'trough of disillussionment' – skuffelsernes dal. 

Login