Erhvervslivet snylter på staten

Split din iPhone ad og find 16 dele, som Apples udviklere har hentet – gratis – hos blandt andre U.S. Navy. Eksemplet stammer fra den britiske teknologi-professor Mariana Mazzucatos provokerende nye bog, “The Entrepreneurial State”.  I et interview med Mandag Morgen giver hun en regulær opsang til erhvervslivets innovationssnyltere, der kræver en slankere offentlig sektor, mens de lukrerer på de statsansattes innovation.

I Europa og USA turnerer direktører fra drønrige virksomheder og toneangivende liberale politikere med budskabet om, at staten skal trække sig tilbage for at give plads til det private erhvervsliv. Det er den eneste vej ud af krisen, forlyder det, og argumenterne er klare: Staten bruger penge, erhvervslivet tjener penge. Staten er bureaukratisk, erhvervslivet er effektivt. Staten står for stilstanden, erhvervslivet for fremskridtet.

Det er en velkendt fortælling, som vi også tit hører herhjemme, f.eks. når talen falder på selskabsskat og miljøafgifter. Problemet er bare, at den ikke passer. I hvert fald ikke, hvis man spørger professor i teknologi og videnskabspolitik Mariana Mazzucato, der er aktuel med bogen “The Entrepreneurial State”. Faktisk forholder det sig lige omvendt, hævder hun.

Staten er både innovativ og – måske vigtigst af alt – risikovillig i en grad, som det private aldrig vil være. Usikkerheden er for stor, og gevinsten for langt væk. Hvor virksomheder og private kapitalfonde typisk arbejder med forskning og udvikling, der højst har en udsigt på fem år, kaster staten sig gerne ud i projekter, der har en uoverskuelig tidshorisont. Det betyder, at staten løber større risici end den private sektor og derfor oftere må se sine projekter kuldsejle. Men det betyder også, at det offentlige historisk set har drevet den teknologiske udvikling og i mange tilfælde skabt markeder, som private virksomheder senere har tjent milliarder på, siger Mazzucato til Mandag Morgen:

Login