EU-milliarder skal geare Danmark til ressourcerevolutionen

De næste syv år skal de regionale vækstfora omsætte godt 3 milliarder EU-kroner til øget vækst og nye arbejdspladser. Danmarks regionale vækstfora er netop konstitueret på ny, og en af deres hovedudfordringer bliver at geare det lokale erhvervsliv, offentlige institutioner og større byområder til at kunne konkurrere på ressourceeffektivitet.

Danske virksomheder og byer skal blive bedre til at udnytte dyr energi og kostbare ressourcer. Det er vigtigt for både den enkelte virksomheds konkurrenceevne og for hele samfundsøkonomien i en grad, der er afgørende for Danmarks fremtidige vækst og velstand.

Sådan lyder rationalet bag en ny, stor vækstsatsning, der står over for at skulle rulles ud i regionerne. Danmarks seks regionale vækstfora er netop blevet konstitueret på ny, og over de næste syv år skal de nu omsætte godt tre milliarder EU-kroner til øget vækst og nye arbejdspladser i regionerne. En af deres hovedudfordringer bliver at geare det lokale erhvervsliv, offentlige institutioner og større byområder til at kunne konkurrere på ressourceeffektivitet.

”Evnen til at udnytte energi og ressourcer effektivt og dermed reducere omkostninger og miljøbelastning bliver afgørende for at bevare produktionsaktiviteter og skabe nye arbejdspladser i Danmark,” siger regionalchef i Erhvervsstyrelsen, Preben Gregersen.

Login