EU satser en halv milliard kroner på grøn dansk kapitalfond

Den grønne danske kapitalfond Copenha­gen Infrastructure Partners, CIP, har netop hentet 560 mio. kr. fra EU’s storstilede investeringsplan til grønne investeringer for i alt 15 mia. kr. EU-midlerne administreres af Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og her erklærer Jonathan Taylor, vicepræsident med ansvar for bankens udlånsvirksomhed i Dan­mark, sig ligefrem stolt over at få lov til at investere i fonden. CIP er skabt af selskabets fem seniorpart­nere, som alle har en fortid på topposter i DONG Energy. På blot 3 år har fonden samlet set formået at rejse 25 mia. kr. fra pensionskasser, banker og andre private investorer i Europa.

Allerede inden EU-systemet i løbet af efteråret for alvor sætter turbo på sin storstilede Investeringsplan for Europa, har den relativt nye, grønne danske kapitalfond Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, fået et solidt blåt stempel fra Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og den centrale europæiske pengekasse Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, EFSI.

EIB, der forvalter midlerne i EFSI, har investeret 560 mio. kroner i CIP-fonden Copenhagen Infrastructure II, der har rejst i alt knap 15 milliarder kr. til langsigtede investeringer i vedvarende energianlæg som havvindmølleparker og kraftværker baseret på biomasse.

Samtidig meddelte EU-Kommissionen i slutningen af juli, at EIB-investeringen i den danske kapitalfond sammen med otte andre projekter spredt ud over EU-landene bliver de første til at opnå en budgetgaranti fra EFSI. Se tekstboks.

Login