Fagforeningsbossen: Industri 4.0 er forudsætning for at vi kan bede om højere løn

Industri 4.0 handler blandt andet om, at digitalisering, automatisering og robotteknologi ændrer den måde, vi arbejder på, fastslår Claus Jensen, formand for fagforeningen Dansk Metal. Men vi skal huske at tænke på mennesket.

Hvad forbinder du med industri 4.0?

”Industri 4.0 handler blandt andet om, at digitalisering, automatisering og robotteknologi ændrer den måde, vi arbejder på. Ikke bare i industrien, men i alle brancher og sektorer. Men det er jo ikke noget fra månen, som vi ikke forstår. Det er noget, vi kan handle på, og som vi kan blive dygtigere til i Danmark. Det danske samfund er jo et af de mest digitale samfund i verden.”

Hvad kommer industri 4.0 til at betyde for Dansk Metal?

Login