Farvel til fastansættelsen

Digitale platformsvirksomheder gør det lettere for firmaer at benytte freelancere og underleverandører, snarere end fastansatte. Forretningsmodellerne hos nogle af verdens største platforme, Amazon, Uber, Alibaba og Upwork, giver et fingerpeg om, hvordan virksomheders værdiskabelse vil blive forandret. Men det betyder også, at den rollefordeling mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som har præget arbejdsmarkedet siden industrialiseringen, mister sin relevans. Det er en potentiel katastrofe for den over hundrede år lange kamp for lønmodtageres rettigheder, hvis ikke fagbevægelsen formår at imødegå udviklingen. I Danmark er LO bekymrede. ”Vi følger udviklingen i udlandet, og vi er i gang med at få afdækket, hvor store områder af arbejdsmarkedet den type virksomheder kan berøre,” siger næstformand i LO, Nanna Højlund. Sammenholder man opblomstringen af platformsvirksomheder med den øgede digitalisering og brug af robotter, der forventes at erstatte over 800.000 stillinger alene i Danmark de næste 20 år, fagforeningernes svindende medlemsgrundlag og den stigende migration af arbejdskraft, som forstærkes af de aktuelle flygtningestrømme, er arbejdsmarkedet i den grad på vej ud i det perfekte stormvejr.

Digitale platforme som Airbnb, Uber og GoMore ser ud til at blive helt centrale spillere i den fremtidige økonomi. Men med platformene kommer også store forandringer i den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. De udvisker konventionelle begreber som ’ansat’, ’arbejdsgiver’ eller ’job’ – og dermed også de rettigheder og forpligtelser, der hidtil har knyttet sig til de kategorier.

I LO er man udmærket klar over, at de nye virksomheder kan true de rettigheder, som lønmodtagerne har opnået gennem en over hundrede år lang arbejdsmarkedskamp. Men Danmarks største hovedorganisation, der repræsenterer over 1,1 million medlemmer, har ingen bud på, hvordan en ny type aftaler med de frembrusende digitale platforme kan se ud.

”Vi følger udviklingen i udlandet, og vi er i gang med at få afdækket, hvor store områder af arbejdsmarkedet den type virksomheder kan berøre,” siger næstformand i LO, Nanna Højlund, i et interview med Mandag Morgen.

Login