Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

90% af verdens storbyer i verden ligger ved kysten. Befolkningstallet i byerne vokser, men i mange tilfælde er der ikke plads til at udvide arealet. Tværtimod, stigende vandstand er begyndt at true de mest befolkede og tættest bebyggede områder med oversvømmelse.

Det hollandske arkitektfirma Waterstudio har et bud på en løsning: Byg flydende byer.

”Hvis man udvider de nuværende byer med store flydende områder er det ikke alene mere sikkert i forhold til klimaforandringer, det åbner også op for en radikalt anderledes byplanlægning, fordi de flydende moduler kan flyttes rundt og udskiftes i takt med skiftende behov” siger Koen Olthuis, der er stifter af Waterstudio.

Login