Før fokuserede ledelsen på aktionærværdi. Nu vil de gøre verden til et bedre sted.

Arenaen har ændret sig på de store ledelseskonferencer, hvor de store ledelsestænkere taler. Mens temaerne tidligere handlede om at maksimere værdien for ejerne, handler de i dag om at gøre verden til et bedre sted. Men er det mere end snak? 

For bare ti år siden ville det altoverskyggende tema på en international ledelseskonference have handlet om performance, bundlinje og effektivitet. 

Eller skåret ind til benet: at skaffe penge til ejerne.  

Men her i 2018 er tiden en anden. Det kunne de mange hundrede deltagere ved selvsyn konstatere på konferencen European Business Forum 2018, der foregik i ODEON i Odense i sidste uge. Her stod det klart, at ansvarlighed og overvejelser om virksomhedernes rolle i fremtidens samfund så småt også er ved at finde vej til de øverste ledelseslag.

Login