Fremtiden er ikke bare en digital kopi af fortiden

Menneskets kognitive begrænsninger medfører, at vi har svært ved at forstå potentialerne i den teknologiske udvikling i dybden. Den viden om os selv, skal vi være bevidst om og turde smide væk, når vi skal innovere.

De første film var filmet teater. De første hjemmesider var kopier af brochurer. De første e-bøger var skannede fysiske bøger.

Men film i dag er langt mere end statisk, filmet teater. Film og teater er i dag to distinkte medier. Hvis en hjemmeside ikke er mobiloptimeret i dag, har man ikke en forretning særlig længe, fordi desktop og mobil er to forskellige platforme.

Det tager tid, før vi fatter, hvad en ny teknologi virkelig kan, og det sker ikke, før vi giver slip på vores gamle forestillinger om, hvordan verden skal fungere.

Prøv for eksempel at se denne video fra 1994, hvor værterne i det amerikanske tv-program ’The Today Show’ diskuterer det der nye fænomen internettet. Læg især mærke til, hvor svært det er for dem at forstå, hvad det er, og hvad det kan bruges til. Det er ret sjovt, og ret tankevækkende.

Når du har set videoen, så prøv at tænke på teknologier som virtual og augmented reality, kunstig intelligens eller kryptovalutaer og blockchain, og tænk så på, hvor svært vi har ved for alvor at forstå dem og deres potentialer. Sådan virkelig forstå det ud over de helt åbenlyse cases.

Eksperter ser bobler

Se bare diskussionen om kryptovalutaer, og hvorvidt bitcoin er en boble eller ej. Når man ser diverse eksperter og medier diskutere emnet, får man nærmest fornemmelsen af, at de håber, at bitcoin er inde i en boble, fordi det simpelthen er så svært at kapere det her fænomen, der opfører sig så anderledes, end vi er vant til.

Hvis bare det snart ville gå væk, så vi kunne komme tilbage til vores trygge status quo …

Men én ting er sikker: Selv hvis bitcoin er inde i en boble, går kryptovalutaer eller blockchain-teknologien ikke væk. Så vi bliver nødt til at forholde os til, hvad de betyder – og kommer til at betyde – for vores virksomheder og vores samfund.

Begrænsede erfaringer

Det er en udfordring, der løbende fornyes. Der kommer konstant nye, fundamentalt forandrende teknologier til, hurtigere og hurtigere. Og det går ikke væk – accelererende forandring er den nye konstant.

Det er svært. Den menneskelige hjerne er hardwired til at tænke lokalt og lineært i en verden, hvor teknologi ofte udvikler sig eksponentielt og globalt. Denne kognitive begrænsning bevirker, at vi ofte har svært ved at forstå den teknologiske udvikling i dybden. Den bevirker også, at vi har svært ved til fulde at identificere potentialerne i nye teknologier.

Og det er svært, fordi vi i vores organisationer kun har meget begrænsede erfaringer med det. Vi bruger vores erfaringer til at navigere efter, men måske er det ikke altid den smarteste strategi, når vi skal innovere.

Tænk stort, tænk eksponentielt

Når vi forholder os til de nye teknologier, skal vi turde opstille scenarier, der i dag virker som science fiction.

Vi skal udforske potentialer i f.eks. blockchain, der rækker langt ud over at være en platform for cryptocurrencies. Vi skal udforske muligheder i virtual og augmented reality, der har langt mere potentiale end til gaming.

Vi skal gennemtænke konsekvenserne af kunstig intelligens, der i stigende grad kommer til at drive vores liv i en meget mere bekvemmelig retning, der er ekstremt attraktiv, men også rejser etiske spørgsmål om, hvor stor en magt vi ønsker at afgive til skjulte algoritmer.

Og der er allerede mere på vej, f.eks. digital biologi, der kan komme til at redefinere sundhedsvæsenet, forsikringsbranchen, den finansielle sektor og mange andre.

Forandringen går ikke over. Vi skal turde udfordre vores lineære hjerner, udforske mulighederne og ikke ’bare’ lave filmet teater.

For hvis historien har lært os én ting, så er det, at fremtiden ikke bare er en digital kopi af fortiden.

Forrige artikel Undervurdér aldrig effekten af en velplaceret selfie Undervurdér aldrig effekten af en velplaceret selfie Næste artikel Silicon Valley? Meh … I Kina er misundelsens tid forbi Silicon Valley? Meh … I Kina er misundelsens tid forbi