Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Det moderne arbejdsliv har generelt været opdelt i tre faser: først uddannelse, derefter arbejde og endelig pensionsalderen. Men den opdeling af livet passer efterhånden dårligt til en stadigt stigende forventet levealder og et hastigt skiftende arbejdsmarked.

Af Thomas Winther Poulsen, vicekonsul og COO, Innovation Centre Denmark, Silicon Valley

En uddannelse, man har taget som 20-årig, vil ikke længere kunne holde på arbejdsmarkedet i mere end 60 år, for morgendagens jobs vil se meget anderledes ud end dem, vi kender og uddanner os til i dag.

Samtidig med at traditionelle, langvarige uddannelser kommer til kort over for kravet om stadig vedligeholdelse og udbygning af folks kompetencer, ser vi – ikke mindst her i Silicon Valley – at der opstår en bred vifte af onlinelæringsplatforme og nye uddannelser uden for det ”officielle” akkrediterede uddannelsessystem.

De nye tilbud udfordrer de formelle institutioners greb i uddannelsessektoren ved at tilbyde meget specifikke kurser som enkeltkomponenter snarere end komplette uddannelser.

Kompetencer, der tidligere kun var tilgængelige som en del af årelange forløb, kan nu opnås via onlineplatforme hvor som helst og når som helst. De enkelte moduler kan både bruges som supplerende læring eller kombineres, så de tilsammen erstatter en egentlig uddannelse.

Mange af de nye platforme har også en helt ny tilgang til læring: De er ikke rettet mod at opfylde formelle krav til pensum, men fokuseret på konkret, anvendelig læring. De er ofte baseret på sociale onlinemiljøer, og de anvender gamification for at stimulere aktiv og deltagende læring, der kan motivere eleverne.

Det er en model, der gør det muligt at skræddersy sin egen læring, samtidig med at man bliver pacet frem af platformenes forventning om aktiv deltagelse, fremdrift og selvledelse. 

Den fleksible karakter af disse platforme giver mulighed for at integrere læring og uddannelse langt bedre med et arbejdsliv, og platformen hjælper med at imødekomme jobændringer og karriereforskydninger, der sker som følge af teknologiske, sociale og personlige begivenheder.

For den enkelte er kontinuerlig, livslang læring afgørende for at kunne forblive relevant og kompetent til at finde beskæftigelse på fremtidens arbejdsmarked. Platformene bliver et fleksibelt værktøj, der kan bruges til at hjælpe os med at løse nye udfordringer på vores job og uden for vores arbejdsliv.

Set fra virksomheders synspunkt giver de nye ​​fleksible læringsredskaber bedre muligheder for at opkvalificere medarbejderne og derved sikre sig de nødvendige kompetencer. Dermed bliver læring ikke længere bare et personligt anliggende, men et fælles ansvar.

Fremtidens ledere skal også løbende lære

Der er få steder i verden, hvor man i så høj grad som i Silicon Valley betragter nye teknologier som automatisering, digitalisering, robotteknologi og kunstig intelligens som nyttige redskaber i alle former for produktion.

Men udfordringerne, når man ser frem i tiden, er også tydelige, fordi de stadig kraftigere teknologier redefinerer hele brancher, automatiserer jobs og påvirker selve definitionen af arbejde.

Denne forandring vil få en kæmpe indflydelse på de ledere, der har til opgave at guide os. Traditionelle ledelsesmodeller bliver enten mindre relevante eller helt forældede på grund af den fremtid, vi går i møde.

Globaliseringen åbner op for nye markeder, bidrager til øget konkurrence og bedre adgang til internationalt talent. De teknologiske drivere øger mobiliteten af ​​globalt talent og arbejdskraft, hvilket muliggør en mere dynamisk og forskelligartet arbejdsstyrke. Vi kan bevæge os mere frit mellem job og brancher i kortsigtede kontrakter – det, som kaldes the gig-economy.

Med fremkomsten af ​​disse flydende arbejdsforhold er det muligt at have mere fragmenterede organisationsstrukturer, der inkluderer midlertidige og ofte højt specialiserede medarbejdere med en bred vifte af kulturelle baggrunde placeret på tværs af mange forskellige geografiske områder.

At bringe mange forskellige talenter ind i organisationerne medfører dog også udfordringer, da vi derved også bringer nye kulturelle forståelser og forskellige forventninger til arbejdspladsen ind i organisationen og dermed ledelsesopgaven. Ledere på alle niveauer skal omfavne kulturel mangfoldighed og tænke globalt, hvis de ønsker succes med at lede os i fremtiden.

En fragmentering af organisationsstrukturer skaber nye betingelser for lederskab og skaber et mere krævende miljø for ledere. De bliver nødt til at trække på nye færdigheder og gøre sig bekendt med et bredere sæt af discipliner for at omfatte flere områder af deres organisation.

At lede en stadig mere kompleks organisation kræver en generel viden om flere af de lag, som en organisation udgør og en bevidsthed om alle dets styrker og behov. Ledere skal være udstyret med de nødvendige værktøjer og færdigheder til at lede og bygge bro over en lang række af lag.

Den hurtige teknologiske udvikling kræver i lige så høj grad, at ledere tilpasser sig og fortsætter med at lære for at forblive relevante igennem hele arbejdslivet.

Ovenstående er et kort overblik over nogle af de vigtigste indsigter og drivere bag "The Future of Work"; et innovationsprojekt, som Innovation Centre Denmark i Silicon Valley har gennemført i løbet af 2018.

Hele publikationen er tilgængelig online og kan hentes gratis. Læs mere her.

Som en del af den videre dialog om tendenserne for fremtidens arbejde afholder Innovation Centre Denmark i Silicon Valley en uges masterclass i Silicon Valley 3.-7. juni 2019 for danske virksomheder og arbejdsmarkedsparter. Læs mere her.

 

 

Forrige artikel Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel Næste artikel Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup? Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup?
Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.

Indiens landbrug skal digitaliseres

Indiens landbrug skal digitaliseres

Indiske småbønder kunne have gavn af højteknologi som droner og kunstig intelligens, og danske forskere og virksomheder kan være med at til at bringe digitalisering helt ud på markerne.

Overblik: Opgøret med det rationelle menneske

Overblik: Opgøret med det rationelle menneske

Nudging bruger psykologisk indsigter til påvirke vores adfærd. Det er effektivt, men hvor går grænsen til at det er manipulation?
Azeem Azhar, internationalt kendt kommentator, diskuterer de helt store digitale perspektiver for fremtiden med den danske tech-ambassadør

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud hos offentlige myndigheder, som i stigende grad anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til at påvirke vores valg i retning af vores eget eller samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt puf og manipulation kan være hårfin.

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på, hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Vi har endnu ikke haft vores digitale Titanic moment

Vi har endnu ikke haft vores digitale Titanic moment

Azeem Azhar udgiver det meget anbefalelsesværdige ugentlige nyhedsbrev Exponential View. Han har i mange år kommunikeret omkring den digitale teknologis frontløbere, som international kommentator, konsulent og investor.

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

Ved de sidste ti valg i Estland har det været muligt at afgive sin stemme elektronisk fra sin computer. Ved valget i søndags benyttede næsten halvdelen af vælgerne sig af muligheden.

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

Moderate miljøorganisationer og demokratiske seniorpolitikere lægger luft til den plan for USA's grønne omstilling, The Green New Deal, som den nye unge stjerne i amerikansk politik, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, netop har fremlagt.

Gadget-video galore

Gadget-video galore

Vi er dykket ned i strømmen af videoer om de nyeste gadgets og har udvalgt tre klip, der giver et godt indblik i noget af det mest spændende grej.

Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup?

Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup?

60.000 lærere i USA og Canada underviser kinesiske børn i at tale engelsk via internettet. VIPKid er ét eksempel på en bølge af kinesiske 'Ed-Tech'-virksomheder, der i øjeblikket vokser hastigt og investerer voldsomt i avanceret teknologi til at forbedre digital undervisning. 

Forskellene i folks tillid til systemet vokser

Forskellene i folks tillid til systemet vokser

Den vigtigste årlige undersøgelse af tillid viser, at der overalt i verden bliver stadig større afstand mellem en relativt tillidsfuld 'informeret' del af befolkningen og 'masserne', som er langt mere mistroiske over for regeringer og medier.

Overblik: Internettets to parallelle universer

Overblik: Internettets to parallelle universer

Der findes et andet internet, der er lige så stort og avanceret som det, der er domineret af Google, Facebook og Amazon. Det er kinesisk. I Silicon Valley vokser det frem med online-uddannelsesplatforme, der kan afhjælpe behovet for livslang læring.

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Det moderne arbejdsliv har generelt været opdelt i tre faser: først uddannelse, derefter arbejde og endelig pensionsalderen. Men den opdeling af livet passer efterhånden dårligt til en stadigt stigende forventet levealder og et hastigt skiftende arbejdsmarked.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

AI-laboratoriet Tel Aviv

AI-laboratoriet Tel Aviv

Strandpromenaden og plateauskoene er shinet op til det forestående Eurovision melodigrandprix i Tel Aviv, men det virkelig banebrydende i byen sker ikke på musikscenen, men snarere blandt de mange hightech-startups i små gyder og støvede computerrum andetsteds i byen

Urrem af edderkoppesilke

Urrem af edderkoppesilke

Det schweiziske luksus ur-mærke Omega har netop lanceret en urrem, der er vævet af edderkoppe silke

Google vil levere varer med droner i Finland

Google vil levere varer med droner i Finland

Til foråret begynder Googles søsterselskab Wing at levere varer i Finland med droner. Wing har drevet servicen som et forsøg i Australien og USA og har leveret tusinder af pakker.
Nu skal tjenesten prøves af i et koldere klima.

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkoreas store satsninger på teknologiudvikling og innovation har båret landet frem til en plads som teknologisk og innovationsmæssig supermagt. Men Sydkorea er også blevet et meget ulige land. Derfor forsøger præsident Moon Jae-in at skubbe i retning mod en ”velfærdsstat light” med højere lønninger, større social sikkerhed og grøn omstilling.

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Gode visualiseringer formår at gøre det usynlige synligt. Enorme samlinger af data kan gøres overskuelige, så man pludselig ser mønstre i informationerne og kan forstå en situation på et mere overordnet plan.