Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Det moderne arbejdsliv har generelt været opdelt i tre faser: først uddannelse, derefter arbejde og endelig pensionsalderen. Men den opdeling af livet passer efterhånden dårligt til en stadigt stigende forventet levealder og et hastigt skiftende arbejdsmarked.

Af Thomas Winther Poulsen, vicekonsul og COO, Innovation Centre Denmark, Silicon Valley

En uddannelse, man har taget som 20-årig, vil ikke længere kunne holde på arbejdsmarkedet i mere end 60 år, for morgendagens jobs vil se meget anderledes ud end dem, vi kender og uddanner os til i dag.

Samtidig med at traditionelle, langvarige uddannelser kommer til kort over for kravet om stadig vedligeholdelse og udbygning af folks kompetencer, ser vi – ikke mindst her i Silicon Valley – at der opstår en bred vifte af onlinelæringsplatforme og nye uddannelser uden for det ”officielle” akkrediterede uddannelsessystem.

De nye tilbud udfordrer de formelle institutioners greb i uddannelsessektoren ved at tilbyde meget specifikke kurser som enkeltkomponenter snarere end komplette uddannelser.

Kompetencer, der tidligere kun var tilgængelige som en del af årelange forløb, kan nu opnås via onlineplatforme hvor som helst og når som helst. De enkelte moduler kan både bruges som supplerende læring eller kombineres, så de tilsammen erstatter en egentlig uddannelse.

Mange af de nye platforme har også en helt ny tilgang til læring: De er ikke rettet mod at opfylde formelle krav til pensum, men fokuseret på konkret, anvendelig læring. De er ofte baseret på sociale onlinemiljøer, og de anvender gamification for at stimulere aktiv og deltagende læring, der kan motivere eleverne.

Det er en model, der gør det muligt at skræddersy sin egen læring, samtidig med at man bliver pacet frem af platformenes forventning om aktiv deltagelse, fremdrift og selvledelse. 

Den fleksible karakter af disse platforme giver mulighed for at integrere læring og uddannelse langt bedre med et arbejdsliv, og platformen hjælper med at imødekomme jobændringer og karriereforskydninger, der sker som følge af teknologiske, sociale og personlige begivenheder.

For den enkelte er kontinuerlig, livslang læring afgørende for at kunne forblive relevant og kompetent til at finde beskæftigelse på fremtidens arbejdsmarked. Platformene bliver et fleksibelt værktøj, der kan bruges til at hjælpe os med at løse nye udfordringer på vores job og uden for vores arbejdsliv.

Set fra virksomheders synspunkt giver de nye ​​fleksible læringsredskaber bedre muligheder for at opkvalificere medarbejderne og derved sikre sig de nødvendige kompetencer. Dermed bliver læring ikke længere bare et personligt anliggende, men et fælles ansvar.

Fremtidens ledere skal også løbende lære

Der er få steder i verden, hvor man i så høj grad som i Silicon Valley betragter nye teknologier som automatisering, digitalisering, robotteknologi og kunstig intelligens som nyttige redskaber i alle former for produktion.

Men udfordringerne, når man ser frem i tiden, er også tydelige, fordi de stadig kraftigere teknologier redefinerer hele brancher, automatiserer jobs og påvirker selve definitionen af arbejde.

Denne forandring vil få en kæmpe indflydelse på de ledere, der har til opgave at guide os. Traditionelle ledelsesmodeller bliver enten mindre relevante eller helt forældede på grund af den fremtid, vi går i møde.

Globaliseringen åbner op for nye markeder, bidrager til øget konkurrence og bedre adgang til internationalt talent. De teknologiske drivere øger mobiliteten af ​​globalt talent og arbejdskraft, hvilket muliggør en mere dynamisk og forskelligartet arbejdsstyrke. Vi kan bevæge os mere frit mellem job og brancher i kortsigtede kontrakter – det, som kaldes the gig-economy.

Med fremkomsten af ​​disse flydende arbejdsforhold er det muligt at have mere fragmenterede organisationsstrukturer, der inkluderer midlertidige og ofte højt specialiserede medarbejdere med en bred vifte af kulturelle baggrunde placeret på tværs af mange forskellige geografiske områder.

At bringe mange forskellige talenter ind i organisationerne medfører dog også udfordringer, da vi derved også bringer nye kulturelle forståelser og forskellige forventninger til arbejdspladsen ind i organisationen og dermed ledelsesopgaven. Ledere på alle niveauer skal omfavne kulturel mangfoldighed og tænke globalt, hvis de ønsker succes med at lede os i fremtiden.

En fragmentering af organisationsstrukturer skaber nye betingelser for lederskab og skaber et mere krævende miljø for ledere. De bliver nødt til at trække på nye færdigheder og gøre sig bekendt med et bredere sæt af discipliner for at omfatte flere områder af deres organisation.

At lede en stadig mere kompleks organisation kræver en generel viden om flere af de lag, som en organisation udgør og en bevidsthed om alle dets styrker og behov. Ledere skal være udstyret med de nødvendige værktøjer og færdigheder til at lede og bygge bro over en lang række af lag.

Den hurtige teknologiske udvikling kræver i lige så høj grad, at ledere tilpasser sig og fortsætter med at lære for at forblive relevante igennem hele arbejdslivet.

Ovenstående er et kort overblik over nogle af de vigtigste indsigter og drivere bag "The Future of Work"; et innovationsprojekt, som Innovation Centre Denmark i Silicon Valley har gennemført i løbet af 2018.

Hele publikationen er tilgængelig online og kan hentes gratis. Læs mere her.

Som en del af den videre dialog om tendenserne for fremtidens arbejde afholder Innovation Centre Denmark i Silicon Valley en uges masterclass i Silicon Valley 3.-7. juni 2019 for danske virksomheder og arbejdsmarkedsparter. Læs mere her.

 

 

Forrige artikel Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel Næste artikel Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup? Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup?
22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde mere om patienterne. De har i ti år mødtes i 22 sundhedsklynger, der erbygget op omkring akutsygehuse i hele landet. Ingen har evalueret klyngernes arbejde. Alligevel kan de få en nøglerolle i en kommende reform.

Derfor er min kalender offentlig

Derfor er min kalender offentlig

En åben kalender fremmer gennemsigtighed i hele firmaet, tvinger dig til at tage stilling til hvert punkt i din tidsplan og gør dig lettilgængelig, skriver iværksætter David Kalt.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

KOMMENTAR: Det er efterhånden bredt anerkendt, at virksomhedskultur er nøglen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Her er, hvordan vi arbejder med det i Milestone Systems.

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

I en gennemført digital offentlig administration behøver borgerne ikke at gøre opmærksomme på deres situation for at blive betjent – systemet ved allerede, at der er et behov. Det er filosofien bag det offentlige system i Estland, hvor man også er opmærksomme på risikoen for kafkaske bivirkninger.

Estland, den digitale stat

Estland, den digitale stat

Efter murens fald gik Estland all in på digitalisering. I dag er Estlands offentlige administration en inspiration for andre.
Færøerne – og flere andre lande – har overtaget softwaren bag systemet.

Estland er Europas digitale frontløber

Estland er Europas digitale frontløber

Estland har siden sovjettiden satset hårdt på digital teknologi som vejen til udvikling og vækst. Den offentlige sektors tjenester er blandt de mest avancerede i verden og på mange måder foran de tjenester, vi har i Danmark. Og borgerne har kontrol over egne data – og hvem der tilgår dem.

Færøerne har valgt den estiske model

Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Den danske offentlige sektor ligger i den internationale top, hvad digitalisering angår. I de nærmeste år skal tjenesterne forbedres yderligere gennem den såkaldte digitaliseringspagt. Mange af de kommende digitale tilbud svarer til tjenester, som allerede findes i Estland.

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

KOMMENTAR: Det havde været på tide at få en digitaliseringsminister, der kunne lægge en kurs for et retfærdigt Danmark på den digitale front. Men i mangel af sådan en, så må man håbe, at statsminister Mette Frederiksen har en plan.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Det indiske marked kan virke overvældende. Inden for få hundrede kilometer kan sprog, kultur og kvaliteten af infrastrukturen ændre sig markant. Det er komplekst og kaotisk, men for udviklere af kunstig intelligens er Indiens diversitet også en rig kilde til data.

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Microsoft er det mest værdifulde it-selskab. 39 procent af unge amerikanere er ”næsten konstant online”.

Det – og meget mere – kan man læse i den amerikanske investor Mary Meekers nyeste trendanalyse.

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

I sidste måned afviste Facebook at fjerne en falsk video med formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Nu spreder endnu en falsk video sig på det sociale medie – denne gang af Facebooks egen stifter Mark Zuckerburg. Men vil de fjerne den?