Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Det moderne arbejdsliv har generelt været opdelt i tre faser: først uddannelse, derefter arbejde og endelig pensionsalderen. Men den opdeling af livet passer efterhånden dårligt til en stadigt stigende forventet levealder og et hastigt skiftende arbejdsmarked.

Af Thomas Winther Poulsen, vicekonsul og COO, Innovation Centre Denmark, Silicon Valley

En uddannelse, man har taget som 20-årig, vil ikke længere kunne holde på arbejdsmarkedet i mere end 60 år, for morgendagens jobs vil se meget anderledes ud end dem, vi kender og uddanner os til i dag.

Samtidig med at traditionelle, langvarige uddannelser kommer til kort over for kravet om stadig vedligeholdelse og udbygning af folks kompetencer, ser vi – ikke mindst her i Silicon Valley – at der opstår en bred vifte af onlinelæringsplatforme og nye uddannelser uden for det ”officielle” akkrediterede uddannelsessystem.

De nye tilbud udfordrer de formelle institutioners greb i uddannelsessektoren ved at tilbyde meget specifikke kurser som enkeltkomponenter snarere end komplette uddannelser.

Kompetencer, der tidligere kun var tilgængelige som en del af årelange forløb, kan nu opnås via onlineplatforme hvor som helst og når som helst. De enkelte moduler kan både bruges som supplerende læring eller kombineres, så de tilsammen erstatter en egentlig uddannelse.

Mange af de nye platforme har også en helt ny tilgang til læring: De er ikke rettet mod at opfylde formelle krav til pensum, men fokuseret på konkret, anvendelig læring. De er ofte baseret på sociale onlinemiljøer, og de anvender gamification for at stimulere aktiv og deltagende læring, der kan motivere eleverne.

Det er en model, der gør det muligt at skræddersy sin egen læring, samtidig med at man bliver pacet frem af platformenes forventning om aktiv deltagelse, fremdrift og selvledelse. 

Den fleksible karakter af disse platforme giver mulighed for at integrere læring og uddannelse langt bedre med et arbejdsliv, og platformen hjælper med at imødekomme jobændringer og karriereforskydninger, der sker som følge af teknologiske, sociale og personlige begivenheder.

For den enkelte er kontinuerlig, livslang læring afgørende for at kunne forblive relevant og kompetent til at finde beskæftigelse på fremtidens arbejdsmarked. Platformene bliver et fleksibelt værktøj, der kan bruges til at hjælpe os med at løse nye udfordringer på vores job og uden for vores arbejdsliv.

Set fra virksomheders synspunkt giver de nye ​​fleksible læringsredskaber bedre muligheder for at opkvalificere medarbejderne og derved sikre sig de nødvendige kompetencer. Dermed bliver læring ikke længere bare et personligt anliggende, men et fælles ansvar.

Fremtidens ledere skal også løbende lære

Der er få steder i verden, hvor man i så høj grad som i Silicon Valley betragter nye teknologier som automatisering, digitalisering, robotteknologi og kunstig intelligens som nyttige redskaber i alle former for produktion.

Men udfordringerne, når man ser frem i tiden, er også tydelige, fordi de stadig kraftigere teknologier redefinerer hele brancher, automatiserer jobs og påvirker selve definitionen af arbejde.

Denne forandring vil få en kæmpe indflydelse på de ledere, der har til opgave at guide os. Traditionelle ledelsesmodeller bliver enten mindre relevante eller helt forældede på grund af den fremtid, vi går i møde.

Globaliseringen åbner op for nye markeder, bidrager til øget konkurrence og bedre adgang til internationalt talent. De teknologiske drivere øger mobiliteten af ​​globalt talent og arbejdskraft, hvilket muliggør en mere dynamisk og forskelligartet arbejdsstyrke. Vi kan bevæge os mere frit mellem job og brancher i kortsigtede kontrakter – det, som kaldes the gig-economy.

Med fremkomsten af ​​disse flydende arbejdsforhold er det muligt at have mere fragmenterede organisationsstrukturer, der inkluderer midlertidige og ofte højt specialiserede medarbejdere med en bred vifte af kulturelle baggrunde placeret på tværs af mange forskellige geografiske områder.

At bringe mange forskellige talenter ind i organisationerne medfører dog også udfordringer, da vi derved også bringer nye kulturelle forståelser og forskellige forventninger til arbejdspladsen ind i organisationen og dermed ledelsesopgaven. Ledere på alle niveauer skal omfavne kulturel mangfoldighed og tænke globalt, hvis de ønsker succes med at lede os i fremtiden.

En fragmentering af organisationsstrukturer skaber nye betingelser for lederskab og skaber et mere krævende miljø for ledere. De bliver nødt til at trække på nye færdigheder og gøre sig bekendt med et bredere sæt af discipliner for at omfatte flere områder af deres organisation.

At lede en stadig mere kompleks organisation kræver en generel viden om flere af de lag, som en organisation udgør og en bevidsthed om alle dets styrker og behov. Ledere skal være udstyret med de nødvendige værktøjer og færdigheder til at lede og bygge bro over en lang række af lag.

Den hurtige teknologiske udvikling kræver i lige så høj grad, at ledere tilpasser sig og fortsætter med at lære for at forblive relevante igennem hele arbejdslivet.

Ovenstående er et kort overblik over nogle af de vigtigste indsigter og drivere bag "The Future of Work"; et innovationsprojekt, som Innovation Centre Denmark i Silicon Valley har gennemført i løbet af 2018.

Hele publikationen er tilgængelig online og kan hentes gratis. Læs mere her.

Som en del af den videre dialog om tendenserne for fremtidens arbejde afholder Innovation Centre Denmark i Silicon Valley en uges masterclass i Silicon Valley 3.-7. juni 2019 for danske virksomheder og arbejdsmarkedsparter. Læs mere her.

 

 

Forrige artikel Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel Næste artikel Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup? Skal dine børn også undervises af en kinesisk startup?
Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Microsoft er det mest værdifulde it-selskab. 39 procent af unge amerikanere er ”næsten konstant online”.

Det – og meget mere – kan man læse i den amerikanske investor Mary Meekers nyeste trendanalyse.

Vi klarer kun klimakrisen med fuld fart på grøn vækst

Vi klarer kun klimakrisen med fuld fart på grøn vækst

Økonomisk vækst og CO2-reduktioner er ikke modsætninger – tværtimod. Verden har brug for, at det går ekstremt stærkt med omstillingen af energien, transporten, byggeriet, landbruget osv. Derfor skal speederen i bund nu, lyder det fra både ngo'er, McKinsey og World Economic Forum.

Degrowth: En verden uden vækst

Degrowth: En verden uden vækst

Vi har travlt, hvis kloden skal være beboelig i år 2100. Derfor må vi stoppe udvindingen af naturressourcer, stoppe forbruget og stoppe stigningen i BNP. Væksten må aflyses, bremsen skal i bund. Det er ekstremt, men ekstremt nødvendigt, lyder det fra degrowth-bevægelsen og de økologiske økonomer, der står bag dem.

12 teknologier  der kan redde klimaet

12 teknologier der kan redde klimaet

Skal vi redde klimaet gennem grøn vækst, bliver en række nuværende og fremtidige teknologier helt afgørende for, om det lykkes. Her er 12 af dem.

10 veje til en vækstfri verden

10 veje til en vækstfri verden

Det kan ikke lade sig gøre at bremse væksten uden fundamentale ændringer af hele den måde, vi har indrettet vores samfund på, påpeger degrowth-folket.

Ny FN-rapport kræver barsk omstilling af virksomheder

Ny FN-rapport kræver barsk omstilling af virksomheder

Internationale forskere dokumenterer i en ny FN-rapport, at vi er ved at tabe verdensmålene, og foreslår en hurtig, barsk og effektiv genopretningsplan. Det konfronterer virksomheder i hele verden med skelsættende og eksistentielle valg.

Isen sprækker under BNP som mål for fremgang

Isen sprækker under BNP som mål for fremgang

Bruttonationalproduktet er i dag det vigtigste mål for, hvordan det går med økonomien i et land. Men der er voksende bevidsthed om problemerne med at styre efter et mål, som hverken afspejler miljøets tilstand, sociale forhold eller værdien af den hastigt voksende digitale økonomi. Flere steder, herunder i Danmark, arbejdes der på alternative eller supplerende mål.

Stil bedre spørgsmål og bliv en bedre leder

Stil bedre spørgsmål og bliv en bedre leder

De fleste chefer tror, at de har alle svarene. Men de bedste chefer formår at stille spørgsmål, der inspirerer til nytænkning. Her er seks råd til, hvordan du kan stille bedre spørgsmål.  

Gør Danmark til talenternes stormagt

Gør Danmark til talenternes stormagt

KOMMENTAR: Visionen om Danmark som talenternes stormagt er et oplagt og nødvendigt “velfærdsløfte” til næste generation. Det er også en mulighed for at undgå en kompetencenedslidning af fremtidens arbejdskraft og bør være et hovedpunkt i næste regeringsgrundlag.

Modens klimatopmøde anklages for greenwashing

Modens klimatopmøde anklages for greenwashing

I et helt årti har Copenhagen Fashion Summit været modeindustriens eget internationale klimatopmøde. Men det har ikke for alvor gjort tøjbranchen mere bæredygtig, lyder kritikken fra en lang række forskere, som beskylder organisationen for greenwashing. Forskerne ser kun én vej frem: Færre varer af bedre kvalitet.

Venstrefløjen er klar til klimaafgift på tøj

Venstrefløjen er klar til klimaafgift på tøj

En af klodens største klimasyndere er stort set gået under radaren, når politikerne taler grønne afgifter og regulering. Men nu er alle Mette Frederiksens støttepartier klar til at bruge afgifter til at sætte en bremse på tøjforbruget.

Virtual reality åbner for vanskeligt tilgængelige oplevelser

Virtual reality åbner for vanskeligt tilgængelige oplevelser

Virtual reality er stadig en teknologi, der kæmper for at finde sin plads i dagligdagen.

Det er især tre anvendelser, der driver den professionelle brug af VR: Træning af medarbejdere, salg og demonstrationer af udstyr og brugen af VR-oplevelser som terapi.