Global vandkrise kan blive et dansk væksteventyr

Den største globale trussel er manglen på rent vand, men ifølge årets Global Opportunity Report rummer vandkrisen også de største muligheder. Og Danmark har chancen for at vende truslen til ny vækst, vurderer branchefolk. Med vores store viden om rent vand står vi over for et nyt eksporteventyr

I et nybyggerkvarter nord for Aarhus omkranset af kæmpearbejdspladserne Vestas og Skejby Universitetshospital sidder fire mænd og arbejder på at udvikle en måler, der kan bidrage til at løse en af klodens allerstørste udfordringer. Det lille iværksætterteam bag Unisense Environment har som de første i verden opfundet en teknologi, der kan måle og dermed styre udledningen af lattergas, som spildevandsanlæg er storudledere af. Lattergas er en kraftig drivhusgas, og den tredje mest betydende af de menneskeskabte drivhusgasser. I takt med at verdens befolkning bruger mere vand, skal mere vand også renses, så vi kan genanvende flere af de knappe dråber. Spildevandsanlæg verden over har derfor brug for vandteknologi fra bl.a. danske Unisense Environment til at få mere ud af mindre. Konkret kan Unisense Environment hjælpe rensningsanlæggene med, at deres klimapåvirkning ikke eksploderer i takt med mængden af spildevand, der renses. Det aarhusianske selskab er godt et år gammelt. Allerede nu er man i gang med at sælge målerne ind til frontløbere inden for spildevandssektoren herhjemme og i udlandet. Målet er at nå en omsætning på 20 millioner kr. på fem år.

Unisense Environment er bare et af mange gode eksempler på danske virksomheder, som sidder med en unik viden i en niche, der kan hjælpe verden i kampen om at sikre rent vand. Siden vandmiljøplanerne i 1980’erne har reguleringen i Danmark gået foran den internationale regulering af området. Det har givet et forspring inden for håndtering af vand, som nu kan bruges til at hjælpe i de områder af verden, hvor adgang til vand udgør en alvorlig trussel. Lovkrav herhjemme omkring rent vand og håndtering af spildevand har givet grobund for virksomheder, der i dag og i stigende grad fremover kan eksportere deres viden og niche og dermed bidrage til et løse det, World Economic Forums nyeste Global Risks rapport udnævner til den potentielt mest skadelige risiko for verden dette år: mangel på rent vand. Se figur 1.

Den danske vandbranches potentiale betegnes af eksperter som større end både vind- og olieindustrien herhjemme. Og potentialet får nu fornyet opbakning i den nye rapport, Global Opportunity Report, som Mandag Morgens Global Institute i samarbejde med UN Global Compact og DNV GL præsenterede i sidste uge. Rapporten tager afsæt i fem store globale udfordringer og 125 løsninger på dem og bygger på udsagn fra mere end 6.000 globale ledere fra forskellige brancher, der har udpeget 15 mulighedsområder, som rummer stor positiv samfundsgevinst, hvis de adresseres.

Login