En globaliseret vindernation

Danmark er et af de lande, der har klaret sig bedst gennem globaliseringens første 25 år. Kombinationen af en lang række styrkepositioner, der er udviklet over mange år, har gjort Danmark til en de mest robuste økonomier. De kommende år vil vise, hvor robust den er.

Da Berlinmuren faldt for 25 år siden, den 9. november 1989, begyndte en ny fase i verdenshistorien: Globaliseringens tidsalder. Med den kommunistiske kommandoøkonomis kollaps blev den øgede samhandel og økonomiske integration, der havde præget den vestlige verden siden Anden Verdenskrig, udbredt til den gamle sovjetiske interessesfære. Hermed var der åbnet for en egentlig global markedsøkonomi. Og den sidste store bastion faldt i 1997, da den private ejendomsret blev indskrevet i Kinas forfatning. 

Samtidig begyndte også en intens og ubarmhjertig international konkurrence imellem verdens lande og virksomheder om at sikre sig størst mulig andel i den globale velstand. 

Globaliseringen har været katalysator for et historisk vækstspring. Men den har også sat virksomheder og nationer over hele verden under et stadig mere voldsomt konkurrencepres – hvor markeder og konkurrencefordele ikke respekterer landegrænser.

Login