Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Den amerikanske opfinder Ray Kurzweil har om nogen været med til at skabe de forventninger om eksponentiel forandring, som præger manges forestillinger om fremtidens teknologi.

Erhvervsledere, ingeniører, udviklere og politikere over hele verden har læst hans bøger, der ganske overbevisende beskriver konsekvenserne, når større computerkraft, bioteknologi, kunstig intelligens, robotter, eksotiske materialer og nanoteknologi fuldstændigt forandrer, hvad der er teknisk muligt.
 
Kernen i Kurzweils  budskab er, at vi typisk tænker helt forkert, når vi forsøger at vurdere forholdene i fremtiden. Vi er tilbøjelige til at tænke lineært på udviklingen, men teknologierne udvikler sig eksponentielt – hurtigere og hurtigere – og derfor vil vi i de nærmeste år opleve langt hurtigere og mere dramatiske ændringer, end vi umiddelbart forestiller os.

Faktisk vil vi inden for få årtier komme til det punkt, der kaldes the singularity, hvor computerne bliver så intelligente, at de overgår mennesker og derfra fortsætter i ekstrem fart med at udvikle sig til en ny type overmenneskeligt væsen, der får menneskeheden til at ligne primitive forfædre.
 
Kurzweil er i dag udviklingschef hos Google, og han er medstifter af Singularity University, den internationale kursusvirksomhed, der uddanner ledere og entreprenører til at tænke på udviklingen som eksponentiel.
 
Enhver fremtidsforsker må være forberedt på en dag at blive indhentet af fremtiden. Kurzweils bestseller fra 1999, ”The Age of Spiritual Machines”, indeholder en liste, der meget konkret beskriver de teknologiske muligheder, Kurzeweil dengang så tyve år ude i fremtiden, i 2019 – altså nu.

Helt overordnet: Det er ikke gået så hurtigt, som Kurzweil forudsagde.

Mange af punkterne på Kurzweils liste er faktisk blevet til virkelighed, men de fleste af dem er stadig på forsøgsstadiet og en del år ude i fremtiden – og nogle af dem virker stadig temmelig urealistiske inden for de nærmeste årtier.
 
Kurzweil forudsigelser for 2019 bliver diskuteret mange steder i de sociale medier, og en gennemgående observation er, at de fleste af forudsigelserne ser ud til at være omkring ti år for tidlige.

Login