Hvilken vækst skal vi lede efter?

Der er brug for helt og aldeles at omdefinere og nytænke vores vækstbegreb.

Mandag Morgen satte med startskud den 2. maj gang i jagten på den forsvundne vækst i Danmark. Uden vækst får vi vanskeligheder med at klare alle de økonomiske udfordringer, vi står over for som samfund. Men det er ikke en hvilken som helst form for vækst, vi er på jagt efter. Vi er på jagt efter en vækst med perspektiv, ansvarlighed og nytænkning.

Heldigvis er det sådan, at resultatet af vores omfattende dialog med godt 4.000 beslutningstagere og eksperter, som har svaret på Mandag Morgens udfordring om væksten, sender et klart signal. Der er brug for helt og aldeles at omdefinere og nytænke vores vækstbegreb. Ellers får vi alle de sædvanlige svar som organisationer, økonomieksperter og politikere hidtil har givet os. Når man ser på overskrifterne til sigtelinjerne i regeringens erhvervs- og vækstpolitik, så bliver man ikke ligefrem slået af overraskelse og nytænkning. Og frem for alt ligner det instrumenter og redskaber, som er set før, uden at vi har set en effektiv implementering af dem.

Og hvad er så det, vi efterspørger?


  • Det er først og fremmest en bæredygtig vækst.

  • Det er en vækst, som omstiller det danske samfund til den globale og digitale virkelighed, vi allerede befinder os lige midt i.

  • Det er en vækst, der rummer klog og kreativ udforskning af nye markeder og nye løsninger – ikke bare nye produkter.

  • Det er vækst efter model ”grøn omstilling”, som Danmark har høstet international anerkendelse og succes med, fordi vi har kunnet fremvise et dansk ”proof of concept”. Det lader sig gøre både at skabe omstilling og at have styr på økonomien. Det har vi i Danmark vist omverdenen.

  • Det er en vækst, der giver os flere og nye danske slagvarer på hylderne i en tiltagende svær international konkurrence.

  • Det er en vækst i den private sektor, som nyder godt af en stærk offentlig satsning på forskning og innovation.

  • Det er en vækst, som knækker koden til, at flere af vores små og mellemstore virksomheder kommer ud af ”comfortzonen” på hjemmemarkedet og ud i den store verden.

  • Det er en vækst, som baseres på en øget produktivitet bl.a. med hjælp fra de nye teknologier og ikke ved øget nedslidning og dårligt arbejdsmiljø.

  • Det er en vækst, der understøttes af en markant indsats på kompetencesiden og en målretning af uddannelser til de områder, hvor der er så massivt brug for det. Der er brug for et helt nyt blik på vores uddannelsessystem og vores uddannelsesplanlægning.

  • Det er en vækst, der ikke ødelægger, men udvikler den sociale sammenhæng i samfundet. Helt i tråd med FN’s 17 verdensmål.


Det er store krav at stille, men der er brug for at nytænke, hvad det er for en vækst, vi gerne vil have. Digitalisering er et af omdrejningspunkterne i væksten. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen forbereder en ny digital strategi for Danmark. En af Danmarks 11 digitale vismænd, professor ved CBS Jan Damsgaard, siger det meget klart i Mandag Morgen: Digitaliseringen er ikke kun en it-opgave. Det er hele forretningen, der skal gentænkes.

Dansk Erhverv holder årsmøde i denne uge og har sat disruption på dagsordenen. De store erhvervsorganisationer må tage et medansvar for, at de danske virksomheder kommer helt anderledes op i fart, når det gælder digitalisering. Danmark har blandt meget andet brug for en handlekraftig digitaliseringskommission efter svensk mønster, som ikke er knyttet til Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, men som frit og uafhængigt kan komme med forslag til, hvordan både den private og den offentlige sektor i Danmark kommer op i superligaen, når det gælder omstilling til den digitale fremtid.

Mandag Morgens analyse viser, at det mere er politikerne, der taler om ændrede rammevilkår på skatte- og afgiftsområdet, som skal gøre livet lettere for virksomhederne, så de kan vækste mere, mens virksomhederne selv og mange af eksperterne efterlyser noget helt andet. De efterspørger politisk lederskab og en nytænkt vækstvision for Danmark. Det gør vi også.

Forrige artikel Vækstvirksomhedernes største udfordring: Vi kan ikke finansiere væksten Vækstvirksomhedernes største udfordring: Vi kan ikke finansiere væksten Næste artikel Når business angels møder andelsbevægelsen Når business angels møder andelsbevægelsen
Google vil levere varer med droner i Finland

Google vil levere varer med droner i Finland

Til foråret begynder Googles søsterselskab Wing at levere varer i Finland med droner. Wing har drevet servicen som et forsøg i Australien og USA og har leveret tusinder af pakker.
Nu skal tjenesten prøves af i et koldere klima.

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkoreas store satsninger på teknologiudvikling og innovation har båret landet frem til en plads som teknologisk og innovationsmæssig supermagt. Men Sydkorea er også blevet et meget ulige land. Derfor forsøger præsident Moon Jae-in at skubbe i retning mod en ”velfærdsstat light” med højere lønninger, større social sikkerhed og grøn omstilling.

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Gode visualiseringer formår at gøre det usynlige synligt. Enorme samlinger af data kan gøres overskuelige, så man pludselig ser mønstre i informationerne og kan forstå en situation på et mere overordnet plan.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Nybyggerne på havet

Nybyggerne på havet

Seasteading Institute arbejder på at skabe kolonier til søs, fri for statsmagtens indblanding. Silicon Valley milliardæren Peter Thiel støtter projektet, der nu vil opstille de første flydende bygninger i Fransk Polynesien.

Microsoft CEO håber på et globalt GDPR

Microsoft CEO håber på et globalt GDPR

GDPR er et af de få eksempler på at EU har formået at præge udviklingen af den digitale økonomi. Ved Davos-mødet for nylig meldte Microsofts CEO ud, at han gerne så en lignende regulering på globalt niveau.

Nye spilleregler, nye udfordringer, nye kompetencer

Nye spilleregler, nye udfordringer, nye kompetencer

I denne uge forsøger vi at forstå hvad der ligger efter industrisamfundet.
Det er tydeligt at masseproduktion af fysiske genstande ikke bliver det, der driver den næste bølge af vækst – hverken hvad angår arbejdspladser, økonomien eller værdien for forbrugerne.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne

Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne

Industri 4.0 begrebet opstod i Tyskland, hvor man er langt fremme med at koble både maskiner og virksomheder tæt sammen i ekstremt tæt koordinerede værdikæder. Den næste udfordring bliver at få forbrugerne med i kommunikationen.

De forlader nu industrisamfundet…

De forlader nu industrisamfundet…

Den type værdi, vi producerer, og måden, vi organiserer værdiskabelsen på er så forskellige fra traditionel masseproduktion at det snart ikke giver mening at tale om ”industri” længere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Googles etiske vagthund

Googles etiske vagthund

Sidste år lancerede Google en række etiske principper for brug af kunstig intelligens – og startede en afdeling til at håndhæve dem.
Måske kan open source hardware være en mulighed for danske producenter.

Er fremtidens danske fremstillingsvirksomhed open source?

Er fremtidens danske fremstillingsvirksomhed open source?

Der er en open source revolution på vej. Elon Musk og hans virksomhed Tesla har smidt patenterne til side og givet andre adgang til deres teknologi. Også giganter som Google, Facebook, Microsoft og IBM vælger ofte at frigive kildekoden til deres software. 
I den næste bølge af open source produkter handler det om fysiske produkter, som enhver kan kopiere og forbedre.

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

En gang om måneden gennemgår direktion i Gladsaxe Kommune en tsunami af data for at følge udviklingen på 29 vigtige udvalgte områder. De diskuterer og justerer kursen, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Mandag Morgen sad med ved bordet på direktionens første møde i år.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

Inden længe vil mange hudsygdomme kunne blive diagnosticeret af en app på din smartphone med stor præcision. Ifølge LEO Innovation Lab, der udvikler en app til formålet, er kunstig intelligens og øget patientinddragelse en vigtig del af fremtidens sundhedssystem.

Kvantecomputere kan drive den næste IT-revolution

Kvantecomputere kan drive den næste IT-revolution

Der kan gå ti-tyve år før kvantecomputerne er klar, men der bliver brug for dem.
Film, musik og computerspil er en stor dansk eksportsektor, men på mange måder stadig meget umodent organiseret.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Den næste bølge af deletransport er på vej

Den næste bølge af deletransport er på vej

Der kommer masser af nye dele-cykler og dele-løbehjul til Danmark – men i andre byer bliver de smidt ud.
Virtual Reality kan give en enestående naturoplevelse, men det er ny form for natur.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.