Indiens vej mod det kontantløse samfund

Ved at omfavne nye teknologiske muligheder har Indien fundet vejen mod det kontantløse samfund. Det er i dag en udbredt opfattelse blandt aktørerne i det finansielle system, at Indien på lidt over et år er sprunget mindst et halvt årti frem i sin digitaliseringsrejse, skriver Molshree Pandey, leder af Innovation Centre Denmark i New Delhi.

Den ekstremt hurtige udvikling af den indiske finanssektor hviler på fem teknologier, der i de seneste år er blevet udbredt over hele det store land.

Bharat Interface for Money, BHIM, blev lanceret af den indiske premierminister i december 2016 og har været en slags ’heureka’-øjeblik i udviklingen. BHIM er en mobilapp, der gør det muligt at foretage enkle og øjeblikkelige bankoverførsler. Appen fungerer på 12 af Indiens mange forskellige sprog, og på både Android og iOS.

Med introduktionen af BHIM er der i dag næsten ingen omkostninger forbundet med digitale betalinger i Indien, hvilket tidligere var en grundlæggende udfordring for især mindre detailhandlere. Der gennemføres nu mere end 80 millioner småværditransaktioner pr. måned på tværs af mere end 60 banker, hvilket af alle interessenter anses for at være en rungende succes.

Opbygning af kundeloyalitet, styrket konkurrence, attraktive betalingsbetingelser og nye regler for bilæggelse af tvister vil yderligere styrke platformen i den kommende tid.

Bharat QR koden har sænket transaktionsomkostningerne ved elektroniske betalinger radikalt, og dermed har omsætningen hurtigt kunnet skalere. Ved at erstatte de traditionelle PoS-terminaler med en simpel og standardiseret QR-kode har Indien kunnet udvide digitaliseringen af betalingssteder med meget begrænsede investeringer. Bankerne har hermed en løsning, der kan bruges på steder, hvor en PoS-terminal ikke er kommercielt levedygtig.

Aadhaar Enabled Payment System, AEPS, der fungerer som et CPR-system med knap 1,2 mia. indere registreret, har været et kæmpe skridt i retning af at inddrage den del af befolkningen, der på grund af tekniske vanskeligheder eller læse-/talvanskeligheder ikke har være en del af banksystemet. Den omstændighed, at størstedelen af den indiske befolkning nu har en pålidelig digital identifikation, har åbnet betaling via bankerne op og samtidig gjort systemet mere sikkert og mindre ressourcekrævende.

Debetkort afløser kreditkort. I midten af 2012 foregik 65 pct. af alle elektroniske betalinger med kreditkort, men takket være en målrettet strategi fra de indiske myndigheders side sker 50 pct. af transaktionerne i dag ved hjælp af debetkort – altså kort, hvor betalinger trækkes direkte fra indeståendet på brugerens bankkonto. I mellemtiden er det samlede betalingsmarked vokset næsten seks gange.

Indiens nye momssystem, Good & Services Tax, GST, forventes at ændre måden, banker foretager udlån på, fra traditionel sikkerhedsstillelse til lån baseret på cash flow. Banker vil kunne kreditvurdere små og mellemstore virksomheder ved løbende at trække cash flow-data baseret på det nye digitale momssystem. Dermed vil stort set alle smv’er i Indien pludselig få adgang til den formelle banksektors kreditmuligheder i stedet for dyre alternativer.

Endelig er forventningen i 2018, at de såkaldte E-Mandates vil understøtte elektronisk betaling af skolepenge, el, vand og gas samt taxa og andre on demand-tjenester. E-Mandates skal erstatte betaling via check og det geografisk opdelte ECS-debetsystem. Dermed får man samlet og effektiviseret faste betalinger i en landsdækkende digital service.

Dataforbruget eksploderer

Indien har i dag ca. 430 millioner internetabonnenter ud af en samlet befolkning på ca. 1,35 mia. mennesker. Mindre end 5 pct. er via kablede forbindelser – i stedet går adgangen til internet primært via mobiltelefoner, og det gennemsnitlige dataforbrug per person er på ca. 1,6 GB om måneden.

Den nuværende smartphone penetration på 30 pct. forventes at blive fordoblet inden 2022. Teleindustrien anslår selv, at der er 890 millioner smartphones med datatrafik i Indien, og at dataforbruget per smartphone vil nå knap 11 GB per måned inden for de næste 5 år. Det er især efterspørgslen i landområderne, der forventes at drive væksten i de kommende år.

Dansk fintech på spring

I løbet af det seneste halvandet år er den indiske digitale infrastruktur således blevet transformeret, og der er bred enighed om, at landet allerede har taget et stort spring på den digitale rejse.

Det er ikke længere en fjern ambition, at Indiens digitale økonomi skal nå én billion dollar. Det er et mål, der skal nås i løbet af de næste fem år.

Innovation Centre Denmark New Delhi er begejstret over at være en del af denne udvikling, og vi ser betydelige læringsmuligheder for Danmark i Indien. Indien gennemgår for tiden en af de vigtigste faser i sin historie siden liberaliseringen i 1992, og det er en spændende udvikling, som danske virksomheder bør følge tæt.

Innovationscentret har netop afholdt et program for danske fintech-virksomheder i samarbejde med Copenhagen FinTech. Der er store muligheder for danske startups i at udvikle produkter til det indiske marked.

Innovationscentret samarbejder med en af de førende indiske banker, Yes Bank, om at fremme fintech-innovation. En af planerne for samarbejdet er at etablere et acceleratorprogram for danske startups i Indien.

Forrige artikel Strømmen vender: Den nye globale arbejdsdeling kan gavne Danmark Strømmen vender: Den nye globale arbejdsdeling kan gavne Danmark Næste artikel Kina - fra piratkopist til førende inden for innovation Kina - fra piratkopist til førende inden for innovation