Den innovative vej: Nytænkning af velfærden kan udløse milliardgevinster

Der er brug for radikal innovation af velfærden, når dansk økonomi om kort tid går i minus. Fire hovedområder skal effektiviseres, viser Mandag Morgens analyse: Innovation skal være krumtappen i velfærdssamfundets maskinrum, service skal ikke leveres til men udvikles i samarbejde med borgerne. Borgere skal rehabiliteres, så de kan klare sig selv.  Der skal arbejdes ud fra en evidenskultur, specielt det sociale område – det kan spare samfundet for milliarder af kroner, hvis den viden, der allerede findes, bliver udnyttet. Til slut skal velfærden skræddersys til den enkelte borgers behov ved hjælp af digitalisering og nye velfærdsteknologier.

Direktøren for det hele er spændt. Om få uger er der premiere på det ”gigaprojekt”, hun har arbejdet på i knap to år. Som adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune står Helene Bækmark i spidsen for det hidtil største projekt inden for rehabilitering i Danmark. Målet er, at ældre, handicappede og mennesker med psykiske lidelser kan få et mere værdigt og aktivt liv med størst mulig uafhængighed af hjælp fra kommunen.

Det kan lyde enkelt. Men det er en dybt kompliceret proces. Mere end 20 års opbygning af arbejdsrutiner, ledelsesroller og budgetformer er brudt ned for at blive bygget op igen på nye måder inden premieren den 5. januar.

Ligesom piloter lærer at flyve i en simulator, har knap 100 ledere og medarbejdere været på træningslejr i en fabrikshal indrettet som kontorer. De forskellige faggrupper som socialrådgivere, sygeplejersker og terapeuter har samarbejdet om de enkelte borgere i nye tværfaglige miljøer. Frivillige borgere har været testpersoner og hjulpet ledere og medarbejdere til at få de nye arbejdsredskaber ind under huden.

Login