Kortsigtet profitjagt giver langsigtet tab

Virksomheder, der tilegner sig et højere formål i verden, forankrer det på ledelsesniveau og formår at skabe et positivt engagement blandt medarbejdere, leverandører og kunder, klarer sig bedst på den lange bane.  De er også langt mere robuste end deres konkurrenter. Og i en tid, hvor virksomheders levetid falder dramatisk på grund af øget kompleksitet, høje udviklingshastigheder og globaliseringen, er denne stadig mere veldokumenterede viden at betragte som en længe efterspurgt medicin i virksomhederne. Alligevel giver investorerne deres topledere kortere og kortere snor. Presset for at levere kortsigtede resultater er større end nogensinde.

Aldrig har investorerne været mere utålmodige med toplederne i deres virksomheder. Med en gennemsnitlig levetid på 4,6 år og en rekordhøj udskiftningsrate på 15 pct. om året bliver CEO’erne holdt i kvartalskort snor af deres kortsigtede ejere.

Samtidig står det stadig mere klart, at vejen til en solid virksomhed med god indtjening kræver det stik modsatte – en langsigtet satsning på bæredygtighed i forhold til virksomhedens omverden, kunder og medarbejdere.

Skismaet er så meget mere iøjnefaldende, fordi en række internationale undersøgelser fører klart bevis for, at virksomheder med det lange lys tændt leverer afkast, der er op til 10-15 gange bedre end konkurrenterne over en 15-årig periode. Deres investering i samfundet er også forankret i en dyb bevidsthed om deres mission i verden, som gør dem mere robuste over for turbulens og forandring.

Login