Livet uden for osteklokken

De ti globale megakræfter er Danmarks største udfordring. Den afgør, om vi vinder eller taber i udskilningsløbet mellem de omstillingsparate og de omstillingstræge nationer. Udgiver og adm. direktør Erik Rasmussen beskriver Mandag Morgens rolle i den nye virkelighed – og hvad der skal til, for at Danmark kan komme ud af den politiske osteklokke.

Som det fremgår af den strategiske analyse på side 64, står Danmark foran et eksistentielt valg: Vil vi forlade os på, at de hidtidige løsninger er tilstrækkelige svar på en ny tids udfordringer? Eller vil vi anerkende, at en ny virkelighed tvinger os til fundamentalt at nytænke, hvad vi skal leve af og konkurrere på?

Mandag Morgen har truffet sit valg. Vi tvivler f.eks. ikke på, at vi for længst har passeret det tidspunkt, hvor det er realistisk at holde den globale temperaturstigning på blot to grader. Vi må snarere indstille os på fire grader, hvilket helt grundlæggende vil ændre betingelserne for vores samfundsmodel og hele vores livsform. Denne sommer har givet mange varsler om, hvad der er i vente – bl.a. med tørken i USA og den accelererende isafsmeltning på Grønland. De ti megakræfter, som KPMG har identificeret i rapporten ”Expect the unexcpected”, viser os de realistiske rammer for, hvad vi skal forberede os på – og hvilke muligheder det skaber.

På Mandag Morgen ser vi det som vores vigtigste ambition at identificere og formidle løsninger på aktuelle og komplekse samfundsproblemer. Det er bl.a. baggrunden for, at vi sammen med en kreds af internationale virksomheder og institutioner har udviklet en model for fremtidens bæredygtige samfund, ”Sustainia”. Ved FN-topmødet i Rio præsenterede vi 100 af de mest lovende bæredygtige løsninger fra hele verden. Til oktober bliver den ultimative rollemodel præsenteret i København af Sustainia-komiteen, med tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger i spidsen. Af samme grund arbejder vi målrettet på at finde de frontløbere, der kan forny det danske velfærdssamfund. Hvert år i januar bliver deres erfaringer delt og diskuteret på ”Velfærdens Innovationsdag”.

Login