Når virksomheden ikke længere er rammen om arbejdet

De co-working spaces, der boomer overalt i verden, passer perfekt til et arbejdsliv, der er mere løst, omskifteligt, og hvor arbejde, fritid, uddannelse, hobby og grænser mellem virksomheder flyder sammen.

Måden, vi arbejder på, bliver anderledes fremover, og dermed bliver arbejdspladsen også forandret. Co-working er på mange måder et logisk svar på en økonomi, der er mere fragmenteret og fleksibelt organiseret. En voksende del af økonomien forskydes fra fremstilling af enkeltstående produkter og standardiserede servicer i retning skiftende og mere komplekse løsninger, der er tilpasset specifikke behov her og nu.

Det er mere omskifteligt og uforudsigeligt. Markedets krav forandres lynhurtigt, og det samme gælder teknologien.

Den mere ’flydende’ økonomi kræver, at man organiserer værdiskabelsen anderledes. Det giver mindre mening at have en stor stab af fastansatte medarbejdere og sit eget store produktionsapparat, for de kompetencer og ressourcer, der kræves for at skabe en løsning, veksler fra bruger til bruger og fra situation til situation.

Login