Nødhjælp kan blive Danmarks nye milliardindustri

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er en realistisk mand. Han ved udmærket, at verdens rige lande hverken økono­misk eller politisk er villige til at øge deres samlede bevillinger til verdens flygtninge og fattige. Derfor handler det nu om to ting: For det første ønsker Kamm som topchef i en organisation med flere end 6.700 ansatte, der ifølge en uafhængig tænketank er verdens tredjemest effektive ngo, yderligere at omkostningseffektivisere Dansk Flygtningehjælp. Det skal bl.a. ske ved at inddrage danske virksom­heder i konkrete samarbejder, så både det dan­ske samfund og flygtninge i verdens humanitære brændpunkter får mest value for money. “Man er nødt til at tænke forretningsmæssigt, fordi det er det, der bærer på den lange bane,” siger Kamm i et interview med Mandag Morgen. Netop sådan et samarbejde er startup-virk­somheden EverShelter fra Randers et eksempel på. Virksomheden er i samarbejde med Kamms folk i øjeblikket ved at teste en innovativ shelterløsning i en flygtningelejr i Nordirak, der vil forbedre le­vevilkårene i lejren markant. For det andet bør Danmark og resten af Europa revurdere, hvordan man fordeler de midler, der allerede er afsat til ud­vikling og humanitær bistand. Her ønsker Kamm, at man flytter midler fra udviklingsbistanden over i pengekassen til decideret nødhjælp. “For den nødhjælp, vi laver, er jo også starten på udvikling,” siger Andreas Kamm.

Hvilken dansk entreprenørvirksomhed kan bygge 500 huse på 6 uger i et ekstremt ressourcesvagt område i det nordøstlige Afrika med en arbejdsstyrke bestående af flygtninge og internationale eksperter? Hvilken globalt førende dansk virksomhed kan fjerne livsfarlige ueksploderede miner, granater og bomber, så lokale befolkninger i Asien og Afrika atter kan begynde at dyrke jorden? Hvilken dansk logistikkoncern besidder kompetencen og erfaringen til med få døgns varsel at håndtere titusinder af mennesker med akut behov for husly, mad og vand?

Svaret er Dansk Flygtningehjælp.

Den private humanitære organisation er på mange måder en global vækstvirksomhed og den danske hovedaktør i det, som af kritikere vrængende er blevet kaldt ”godhedsindustrien”. Dansk Flygtningehjælp er i 2015 en af verdens mest effektive nødhjælpsorganisationer kun overgået af Læger uden Grænser og BRAC i Bangladesh, der hjælper de fattigste af de fattigste med at finde en vej ud af fattigdommen. Se figur 1. Derfor er Dansk Flygtningehjælp en eftertragtet samarbejdspartner for internationale donorer – hvoraf FN, EU og en række regeringer herunder den danske gennem Danida er de vigtigste – som ønsker value for money, når det gælder de ressourcer, man bevilger til international nødhjælp.

Login