Nyt MM-projekt: Internationale aktører på det danske mediemarked

Sammen med Aalborg Universitet København og Copenhagen Business School skal Mandag Morgen se på, hvem de internationale spillere på det danske mediemarked er, og hvilken publicistisk og økonomisk betydning de har.

Mandag Morgen skal i et nyt projekt tilvejebringe sammenhængende viden om internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, for medieudbyderne og for medieudbuddet herunder medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der igangsætter projektet, som skal udføres af Mandag Morgen, Aalborg Universitet København og Copenhagen Business School i samarbejde. Mandag Morgen Danmark vil fungere som projektleder for opgaven.

Projektet skal give en dybere og sammenhængende viden om de mulige konsekvenser af udviklingen, de internationale aktørers betydning, årsagssammenhænge og dynamikker samt af omfanget af de effekter, både positive og negative, der måtte være af udviklingen. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2017.

En tilsvarende analyse har aldrig hidtil været lavet på det danske mediemarked. Projektet skal give svar på seks centrale spørgsmål:


  • Hvem er de internationale spillere, hvor store er de på det danske marked og hvordan samarbejder de med danske medier.

  • Medieøkologi. Hvordan påvirker de internationale spillere det danske marked både økonomisk og publicistisk.

  • Markedsindflydelse. I hvor høj grad danske medier i dag er afhængige af samspillet med de internationale teknologigiganter for at nå ud til det danske mediemarked, og hvordan det nye mediebillede påvirker brugernes adfærd.

  • Ændrede værdikæder. Digitaliserings- og dataficerings-processer skaber en række nye vilkår for værdikæderne på mediemarkedet for redaktion, produktion og distribution af nyheder samt for medieøkonomien og relationen til brugerne.

  • Scenearieanalyser. Projektet indeholder tre scenarie-analyser - en kommerciel, en publicistisk og en demokratisk.

  • Swot overblik. Med udgangspunkt i en SWOT-analyse udarbejdes en kortlægning af de aktuelle og fremtidige udfordringer på det danske mediemarked.


Projektet vil blive fulgt af et advisory board bestående af: Professor i medieledelse, Anker Brink Lund, CBS, rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Jens Otto Kjær Hansen og direktør og chefredaktør for Mandag Morgen Danmark, Lisbeth Knudsen.

Forrige artikel Sex, løgn og disruption i mobilindustrien Sex, løgn og disruption i mobilindustrien Næste artikel Banker skal overvåge 4.000 højtstående danskere Banker skal overvåge 4.000 højtstående danskere