Oversættelser og diagnoser: Automatiseringen haler ind på de lange uddannelser

En lang uddannelse, dyb viden og høj løn er ingen garanti for, at dit job ikke kan blive erstattet eller kraftigt påvirket af automatisering. “Vi har kun set toppen af isbjerget,” siger fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

Automatisering og robotter rykker ind på arbejdsmarkedet.

For de flestes vedkommende leder den slags overskrifter nok forsat tankerne hen på fabrikker og andet samlebåndspræget arbejde.

Men vi skal forberede os på, at langt flere jobfunktioner, end vi lige går og forestiller os, står foran at blive erstattet eller markant påvirket af automatisering og ny teknologi. 

Login