Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på, hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Da Richard Thaler, den ene af forfatterne til bogen ’Nudge’, i 2015 blev formand for den amerikanske sammenslutning af økonomer, konstaterede han, at opgøret med det rationelle menneske var gået fra at være en nicheteori til at være den gældende logik.

"The lunatics are running the asylum now," sagde han med vanlig humor.

Login