Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Pakken indebærer et paradigmeskift i forhold til regulering af kvælstof, som vil kunne sende Danmark frem i forreste række i forhold til udvikling af fremtidens smart farming-løsninger.” Sådan siger Erik Steen Kristensen, leder for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, om regeringens nye landsbrugspakke, der blev lanceret i december. Ifølge forskere fra det ambitiøse projekt Future Cropping indeholder landsbrugspakken netop den komponent, der kan sende Danmark helt i front inden for udvikling af nye såkaldte smart farming-løsninger. Future Cropping, der har et budget på 100 mio. kr. over 5 år og blev sat i søen i sommeren 2015, tæller virksomheder som Novozymes og Kongskilde Industries samt toneangivende specialforskningsenheder på Aarhus og Københavns Universiteter. Målet er at udvikle nye teknologier, der på kort sigt kan øge omsætningen i Danmarks primære planteproduktion og landbrugsteknologibranche med mindst 600 millioner kr. om året samt på længere sigt skabe mindst 16.000 nye job i landbrugssektoren.

Mens dagspressen er fuld af historier om en dansk landbrugssektor i historisk krise og politiske kontroverser om regeringens nye landbrugspakke, der blev lanceret kort før årsskiftet, er innovative virksomheder, universiteter og vidensinstitutioner i fuld gang med at støbe fundamentet til et nyt dansk eksporteventyr på landbrugsområdet. Det sker bl.a. via det ambitiøse projekt Future Cropping, der blev sat i søen i sommeren 2015, og som tæller virksomheder som Novozymes og Kongskilde Industries samt toneangivende specialforskningsenheder på Aarhus og Københavns Universiteter. Se tekstboks.

Det innovative partnerskab, der har et budget på 100 millioner kroner over 5 år, har en målsætning om at udvikle nye løsninger, der kan skabe ”øget vækst og nye eksportmuligheder” for Danmarks fødevare- og landbrugssektor. Og ifølge forskerne i projektet har regeringens nye landbrugspakke netop den komponent, der kan sende Danmark helt i front inden for udvikling af nye såkaldte smart farming-løsninger.

”Pakken indebærer et paradigmeskift i forhold til regulering af kvælstof, som vil kunne sende Danmark frem i forreste række i forhold til udvikling af fremtidens smart farming-løsninger,” siger leder for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, Erik Steen Kristensen, der er universitetets ankerpunkt i det nye partnerskab.

Login