SMV’ernes digitale potentiale drukner

Manglende kompetencer og manglende indsigt i mulighederne er de største barrierer for at udnytte ny teknologi og digital omstilling til at øge konkurrenceevnen, viser ny analyse.

Små og mellemstore virksomheders manglende kompetencer og manglende forståelse for mulighederne er de største barrierer for at udnytte ny teknologi og digital omstilling til at øge konkurrenceevnen, viser en rundspørge blandt landets revisorer udført af FSR – danske revisorer.

Halvdelen af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at danske SMV’er 'i meget høj' eller 'i høj grad' kan forbedre deres konkurrence gennem teknologiinvesteringer og digital omstilling.

Spørgsmål: 'I hvilken grad vurderer du, at danske SMV’er kan forbedre deres konkurrenceevne ved at investere i ny teknologi og digital omstilling', pct.:

2 Produktion, lagerstyring og bogføring er de tre områder, hvor SMV’erne især kan øge deres konkurrenceevne via ny teknologi og digital omstilling, vurderer revisorerne.

Spørgsmål: 'I hvilken grad vurderer du, at danske SMV’er kan øge deres konkurrenceevne på følgende områder …', pct.:

Læs hele rapporten her.

Forrige artikel Robotterne truer handicappedes jobmuligheder Robotterne truer handicappedes jobmuligheder Næste artikel Få overblik over anvendelsen af AI Få overblik over anvendelsen af AI