Sodavandsreformens tomme kalorier

Det er blændværk, hvis man bilder sig ind, at regeringens og de borgerlige partiers vækstplan vil løse Danmarks vækstkrise.

Selv om politikerne har brugt syv uger på forhandlingerne, vil planen ikke føre til en afgørende forbedring af konkurrenceevnen, så dansk eksport kan gå sin sejrsgang på det globale marked. Planen giver heller ikke solide og visionære svar på produktionsdanmarks ønske om at skabe en industriel renæssance.

På den front skal der helt anderledes vidtgående og visionære initiativer til. Mandag Morgen har allerede fra lanceringen af regeringens Vækstplan DK påpeget, at de nye reforminitiativer kun vil skabe få tusinde arbejdspladser, selv om et kor bestående af regeringen, erhvervsorganisationer og mainstreamøkonomer i starten forsøgte at tale planen op som et imponerende bidrag til at skabe ikke mindre end 150.000 nye arbejdspladser frem til 2020.

De to delaftaler til en samlet værdi af 92 milliarder kr., som regeringen nu har indgået med de borgerlige partier, indeholder en stribe initiativer, der angiveligt skal forbedre konkurrenceevnen og skabe mange nye job: Nedsættelse af selskabsskatten til 22 pct., lempelser afenergiafgifter, boligjobordning, lidt højere offentlige investeringer, støtte til landdistrikter, efteruddannelse og fjernelse af sodavandsafgiften for at stoppe grænsehandel.

Man kan godt blive overvældet af de mange initiativer, der blandt meget andet også rummer 452 millioner kr. til en motorvej til det nye vestjyske sygehus i Gødstrup.

Handlekraft eller håndører

Politikerne og ikke mindst regeringen ønsker at demonstrere over for befolkningen, at man besidder handlekraft og lederskab i forhold til den økonomiske krise.

Man puster det hele op ved at akkumulere tallene fra de enkelte år og strække beløbene helt til 2020, og samtidig bunker man en række andre reformer – SU- og kontanthjælpsreform – oven på, som sammen med en lavere offentlig vækst skal finansiere hele gildet.

Det er forståeligt, hvis den almindelige vælger føler sig blæst bagover. En række medier og nogle økonomer har undervejs købt regeringens budskab og overtaget dens retorik.

Erhvervslivets interesseorganisationer jubler stadig over vækstplanen, fordi de oplever det som en sejr, at virksomhederne får lidt mere og den offentlige sektor lidt mindre i årerne fremover. Byggeriet og servicevirksomheder kan glæde sig over, at de kan få snablen ned i en forlænget boligjobordning, hvor fradraget deles ud til alle i de næste par år. De små og mellemstore virksomheder er også blevet tilgodeset med nogle håndører i form af bedre kreditvilkår og støtte.

Men kigger man på de enkelte poster, så er der tale om småpenge. Eller som Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, sagde, er det "en fin lille aftale". Ordet lille er meget velvalgt.

Sagen er nemlig, at der er mere retorik og reformpilleri i vækstplanen end store epokegørende økonomiske reformer. Skræller man det væk, er der ikke ret meget tilbage. I 2014 vil de samlede lettelser og initiativer i forhold til erhvervslivet koste staten ca. 9 milliarder kr.

Bilder man sig ind, at et beløb, der har en værdi på under en procent af de årlige eksportindtægter, vil kunne styrke nationens konkurrenceevne markant, gør man sig falske forhåbninger. Det er som en omgang brus i en sodavandsflaske.

Tomme kalorier og tung i bagen

Vækstplanen er endt som en sodavandsreform med masser af tomme kalorier. Selv om det efter de første slurke føles, som om man får ny energi, så fortager effekten sig hurtigt.

Det er muligt, at landets kontanthjælpsmodtagere og unge vil hælde noget mere cola indenbords, fordi de borgerlige partier nu har sørget for, at en halvanden liters Coca Cola bliver tre kroner billigere, og at vi fremover kan spare fem-seks kr. på en kasse øl. At det skulle gøre den store forskel på grænsehandlen, forekommer latterligt. Resultatet bliver formentlig først og fremmest, at folk bliver federe og tungere i bagen.

Når det kommer til stykket, er det allerhøjst nogle få hundrede job, der kommer ind på den konto. Men de samfundsøkonomiske omkostninger i form af øget risiko for fedme og livsstilssygdomme er ikke regnet med. Antagelsen er vel nul i de politisk-økonomiske regneark, som Finansministeriets folk arbejder i.

På Slotsholmen håber man muligvis, at de internationale konjunkturer vender, for det er den absolut vigtigste faktor i de modeltekniske beregninger over mulige kommende arbejdspladser. Men realiteterne er, at den økonomiske pessimisme igen har bredt sig i Europa, og de internationale prognoser nedskrives for tiden. Som Mandag Morgen skrev i årets første nummer om den kroniske krise, er ”risikoen for langvarig stagnation og lavvækst betydelig”.

Danmark hænger stadig fast i lavvæksten, og arbejdsløsheden er stigende. I bedste fald giver vækstplanens nye initiativer mellem 5.000 og 10.000 arbejdspladser, men usikkerheden er betydelig. Nedsættelsen af selskabsskatten letter erhvervslivets omkostninger, men den giver ikke mange nye job, og lettelsen er for lille til at hjælpe Danmark til at differentiere sig over for andre nationer, for ændringen placerer blot Danmark på linje med den internationale mainstream.

Grøn omstilling må ikke glemmes

Boligjobordningen burde være målrettet energirenoveringer, fordi det kunne sænke Danmarks energiforbrug og CO2-udslip på den lange bane samt mindske vores afhængighed af autoritære olieregimer. Det ville også styrke de danske vindervirksomheder, der har spidskompetencer inden for energieffektive løsninger.

I stedet har man valgt at sprede ordningen ud over alt muligt – fra almindelig rengøring til opførsel af udestuer i danskejede sommerhuse i Sverige. Det giver kun kortvarige job i serviceerhverv og byggeri uden perspektiver i forhold til den grønne omstilling, som Danmark skal i gang med i de kommende år. Og regeringens slingrekurs er tydelig, når man samtidig har accepteret at lempe energiafgifter og affaldsafgifter for virksomheder. Det er et skridt væk fra regeringsgrundlagets ambitioner på det grønne område.

Det er trist, at forligspartierne i mængden af små delforslag ikke har formået at holde fast i Danmarks høje ambitioner på det grønne område, for her vil der i de kommende år ligge store vækstmuligheder. Her gælder det om at bevare balancen og fastholde perspektiverne selv i krisetider. Det er muligt, at man kan styrke konkurrenceevnen og gøre livet lettere for erhvervslivet ved f.eks. at rydde op i bureaukratiske miljøregler, sådan som bl.a. Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til. Men det bør gøres på en intelligent måde, så Danmark kan fastholde sin internationale førerposition som grøn frontløber.

Den største udfordring for Danmarks konkurrenceevne er stadig innovationskrisen. Skal vi klare os i den internationale konkurrence, er det helt afgørende, at produktiviteten forbedres kraftigt, samtidig med at der sættes turbo på investeringer og initiativer, der kan styrke Danmarks innovative konkurrencekraft. Det er den, vi skal leve af i fremtiden.

Ja til digitalt tigerspring

Vi trænger til en langsigtet vitaminkur og til at bruge mere tid i det økonomiske fitnesscenter. Vi skal bruge flere kræfter på at tænke mere ud af boksen i erhvervspolitikken og i de enkelte virksomheder. Hvis man i stedet for små lappeløsninger, udbudsøkonomiske regneøvelser, interessepleje og sodavandsbrus for masserne havde tænkt lidt grundigere over tingene, kunne man have brugt 92 milliarder kr. langt mere intelligent og offensivt. Her er tre eksempler:

  • For 35-40 milliarder kr. kunne Danmark fået fiberoptisk højhastighedsnet i hele landet, der ville have skabt langt flere arbejdspladser på både den korte og den lange bane. I stedet for et hullet landkort med for mange langsomme forbindelser, ville Danmark kunne sætte gang i væksten ved at tage et tigerspring ind i den digitale økonomi.
  • På samme måde kunne man fremskynde investeringerne i Togfonden og løfte ambitionsniveauet, så man fik bundet Danmarks to store byområder – Storkøbenhavn og den østjyske byregion – tættere sammen. Nye højhastighedstog, der kobler Øst- og Vestdanmark sammen og forbinder os med det europæiske højhastighedsnet, ville også kunne sætte skub i væksten.
  • Og endelig kunne man bruge et tocifret milliardbeløb på at lave verdensklasseskoler og internationalt førende universiteter og give efteruddannelser, så vi får løftet produktiviteten og innovationskraften i det danske samfund i de næste generationer.

Det er bare tre eksempler på, hvordan man kunne nytænke vækst- og erhvervspolitikken. Der er også mange gode og konstruktive forslag i regeringens vækstteams, der venter på at blive ført ud i livet.

I stedet for at smøre en masse små reformer ud over en bred front, må vi i gang med at investere i en infrastruktur i verdensklasse. Vi skal også opbygge nye stærke erhvervsklynger, styrke de højproduktive vindervirksomheder og understøtte de innovative iværksættere, som vi skal leve af i fremtiden.

Danmark har allerede stærke nichepositioner inden for bl.a. energieffektive løsninger, medicin, fødevarer og velfærdsteknologi, som virkelig har noget at byde på i forhold til verdens største og uløste samfundsudfordringer.

De postitioner må vi have udbygget. Det kræver frem for alt en målrettet og langsigtet indsats, i stedet for den nuværende zigzag-kurs, der kun giver kortsigtede marginalgevinster
 

Forrige artikel Politikerne har taget fejl af Danmark i 20 år Politikerne har taget fejl af Danmark i 20 år Næste artikel Udsigt til flere år med jobløs vækst
Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Overblik: Internettets to parallelle universer

Overblik: Internettets to parallelle universer

Der findes et andet internet, der er lige så stort og avanceret som det, der er domineret af Google, Facebook og Amazon. Det er kinesisk. I Silicon Valley vokser det frem med online-uddannelsesplatforme, der kan afhjælpe behovet for livslang læring.

Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Det moderne arbejdsliv har generelt været opdelt i tre faser: først uddannelse, derefter arbejde og endelig pensionsalderen. Men den opdeling af livet passer efterhånden dårligt til en stadigt stigende forventet levealder og et hastigt skiftende arbejdsmarked.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

AI-laboratoriet Tel Aviv

AI-laboratoriet Tel Aviv

Strandpromenaden og plateauskoene er shinet op til det forestående Eurovision melodigrandprix i Tel Aviv, men det virkelig banebrydende i byen sker ikke på musikscenen, men snarere blandt de mange hightech-startups i små gyder og støvede computerrum andetsteds i byen

Urrem af edderkoppesilke

Urrem af edderkoppesilke

Det schweiziske luksus ur-mærke Omega har netop lanceret en urrem, der er vævet af edderkoppe silke

Google vil levere varer med droner i Finland

Google vil levere varer med droner i Finland

Til foråret begynder Googles søsterselskab Wing at levere varer i Finland med droner. Wing har drevet servicen som et forsøg i Australien og USA og har leveret tusinder af pakker.
Nu skal tjenesten prøves af i et koldere klima.

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkoreas store satsninger på teknologiudvikling og innovation har båret landet frem til en plads som teknologisk og innovationsmæssig supermagt. Men Sydkorea er også blevet et meget ulige land. Derfor forsøger præsident Moon Jae-in at skubbe i retning mod en ”velfærdsstat light” med højere lønninger, større social sikkerhed og grøn omstilling.

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Gode visualiseringer formår at gøre det usynlige synligt. Enorme samlinger af data kan gøres overskuelige, så man pludselig ser mønstre i informationerne og kan forstå en situation på et mere overordnet plan.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Nybyggerne på havet

Nybyggerne på havet

Seasteading Institute arbejder på at skabe kolonier til søs, fri for statsmagtens indblanding. Silicon Valley milliardæren Peter Thiel støtter projektet, der nu vil opstille de første flydende bygninger i Fransk Polynesien.

Microsoft CEO håber på et globalt GDPR

Microsoft CEO håber på et globalt GDPR

GDPR er et af de få eksempler på at EU har formået at præge udviklingen af den digitale økonomi. Ved Davos-mødet for nylig meldte Microsofts CEO ud, at han gerne så en lignende regulering på globalt niveau.

Nye spilleregler, nye udfordringer, nye kompetencer

Nye spilleregler, nye udfordringer, nye kompetencer

I denne uge forsøger vi at forstå hvad der ligger efter industrisamfundet.
Det er tydeligt at masseproduktion af fysiske genstande ikke bliver det, der driver den næste bølge af vækst – hverken hvad angår arbejdspladser, økonomien eller værdien for forbrugerne.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne

Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne

Industri 4.0 begrebet opstod i Tyskland, hvor man er langt fremme med at koble både maskiner og virksomheder tæt sammen i ekstremt tæt koordinerede værdikæder. Den næste udfordring bliver at få forbrugerne med i kommunikationen.

De forlader nu industrisamfundet…

De forlader nu industrisamfundet…

Den type værdi, vi producerer, og måden, vi organiserer værdiskabelsen på er så forskellige fra traditionel masseproduktion at det snart ikke giver mening at tale om ”industri” længere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Googles etiske vagthund

Googles etiske vagthund

Sidste år lancerede Google en række etiske principper for brug af kunstig intelligens – og startede en afdeling til at håndhæve dem.
Måske kan open source hardware være en mulighed for danske producenter.

Er fremtidens danske fremstillingsvirksomhed open source?

Er fremtidens danske fremstillingsvirksomhed open source?

Der er en open source revolution på vej. Elon Musk og hans virksomhed Tesla har smidt patenterne til side og givet andre adgang til deres teknologi. Også giganter som Google, Facebook, Microsoft og IBM vælger ofte at frigive kildekoden til deres software. 
I den næste bølge af open source produkter handler det om fysiske produkter, som enhver kan kopiere og forbedre.

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

En gang om måneden gennemgår direktion i Gladsaxe Kommune en tsunami af data for at følge udviklingen på 29 vigtige udvalgte områder. De diskuterer og justerer kursen, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Mandag Morgen sad med ved bordet på direktionens første møde i år.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

Inden længe vil mange hudsygdomme kunne blive diagnosticeret af en app på din smartphone med stor præcision. Ifølge LEO Innovation Lab, der udvikler en app til formålet, er kunstig intelligens og øget patientinddragelse en vigtig del af fremtidens sundhedssystem.