Taktisk finanslov mangler grøn vision

Regeringen har med sit stramme finanslovsudspil omfavnet kravet om nulvækst i den offentlige sektor, og de borgerlige partier har rost finansminister Bjarne Corydon for det. Men forslaget bygger på en række optimistiske økonomiske forudsætninger, der kan blive udslagsgivende i efterårets forhandlinger. Forslaget til en ny finanslov savner dog en offensiv opskrift på bæredygtig vækst, holdbar jobskabelse og nytænkning af det danske velfærdssamfund.

Regeringens finanslovsudspil er ikke en offensiv opskrift på vækst, en garanti for øget jobskabelse i Danmark eller et opsigtsvækkende bud på nytænkning af det danske velfærdssamfund. Det offentlige forbrug holdes i meget stramme tøjler, men forslaget markerer ikke et klart kursskifte for Danmark, som regeringen påstår.

Finanslovsforslaget er pakket ind i for høje forventninger til væksten, der får svært ved at overleve virkelighedstesten i den turbulente globale og europæiske økonomi. De seneste måneder er de internationale prognoser og forbrugertilliden raslet ned, mens pessimismen og usikkerhedsmomenterne er øget. I andet kvartal af 2012 skrumpede dansk økonomi med 0,5 pct., og det private forbrug faldt. Det er politisk opportunt at håbe på lidt mere medvind på cykelstierne i Danmark, for det øger alt andet lige regeringens råderum til at give indrømmelser i forhandlingsslutspurten hen over efteråret. Men støtter man sig til prognoser fra EU-Kommissionen og IMF, ser fremtiden knap så lyserød ud, som regeringen foregiver.

Nærlæser man Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse, står det klart, at embedsværkets regnedrenge udmærket ved, hvor skoen trykker: “Vækstudsigterne er forbundet med ekstraordinær stor usikkerhed, som især går i negativ retning.” Europas økonomi ser ud til at stagnere, selv om Den Europæiske Centralbank har involveret sig i en historisk stor likviditetsudpumpning, og renteniveauet er rekordlavt. Vi befinder os i en negativ vækstspiral, hvor forbrugerne tøver, mens regeringerne strammer finanspolitikken, og bankerne holder igen med udlånene til virksomhederne.

Login