Fra tanke til faktura uden at tjene en krone

Under mottoet ”fra tanke til faktura” har de danske universiteter brugt de sidste 10 år på at udvikle et vidtforgrenet erhvervssamarbejde og kommercialisere deres forskningsresultater. Men indsatsen har været spredt fægtning og uden den ønskede effekt. Først nu – efter 10 år – laver universitetsledelserne strategier for erhvervssamarbejdet.

Med universitetsreformen i 2003 lagde den daværende VK-regering op til, at landets universiteter skulle tjene flere penge på deres forskning og arbejde tættere sammen med erhvervslivet. Men det har været så som så med universiteternes forretningstalent.

10 år efter reformen står det klart, at det ikke er lykkedes universiteterne at omsætte deres viden til den overskudsforretning, som reformen lagde op til. Tværtimod har kommercialiseringen af forskernes arbejde foreløbig kostet universiteterne 29 millioner kr.

Og vender man blikket mod universiteternes samarbejde med virksomhederne, går det ganske vist bedre end nogensinde, men den relative succes hviler på spredte initiativer uden nogen overordnet strategi. Erhvervssamarbejdet er først kommet på den strategiske dagsorden i universiteternes bestyrelser og rektorater inden for de sidste par år.

Login