Udlandet elsker danske iværksættere

En tredjedel af ventureinvesteringerne i danske vækstvirksomheder kommer nu fra udlandet. Og der er flere på vej. Især inden for it og biotek er mange opstartsvirksomheder nu så modne, at de internationale investorer begynder at plukke dem på stribe. Gevinsten for de danske iværksættere handler ikke bare om kapitaltilførsel. De store internationale venturefonde bidrager også med netværk, markedskendskab og den “blåstempling”, der er en forudsætning for international ekspansion, fremhæver Peter Mühlmann, stifter af Trustpilot, der i januar fik tilført 137 millioner kr. fra bl.a den engelsk-amerikanske venturefond DFJ.

Udenlandske investorer bliver stadig mere lune på det danske vækstmiljø. Mere end hver tredje krone, der investeres i danske iværksætteres vækst, kommer i dag fra udlandet. I de første tre kvartaler af 2013 kom 32 pct. af al venturekapital investeret i danske vækstvirksomheder således fra udenlandske venturefonde.

Det viser en særkørsel, som venturebranchens europæiske brancheorganisation, EVCA, har foretaget for Mandag Morgen. Se figur 1.

Og der er flere penge på vej, lyder det fra venturemiljøet.

Login