Vestager i opgør med teleselskaber og skatteflugt

Borgerne vil ikke længere finde sig, at store virksomheder udnytter EU’s indre marked til at slippe billigt i skat. ”Jeg er sikker på, at folk vil begynde at interesse sig meget for, om en virksomhed nu også betaler skat i Danmark,” siger EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, i et stort interview med Mandag Mandag. Efter fire måneder i jobbet som EU-kommissær er hun klar til at tage affære i en række højt profilerede sager om Google, Gazprom og en række fusioner i den europæiske teleindustri. Særligt den europæiske teleindustri kan godt indstille sig på, at Vestager vil anlægge en hårdere og mindre erhvervsvenlig kurs end sin forgænger. Vestager gør det klart, at hun vil gå langt for at forsvare private og erhvervsmæssige telekunders interesser i form af fri konkurrence på telemarkederne. Samtidig lader hun forstå, at hendes godkendelse af den planlagte fusion mellem Telenor og Telia på det danske mobilmarked absolut ikke er en given sag, sådan som de involverede parter ellers tidligere har givet udtryk for. Hvad angår sagerne mod Google og Gazprom, giver Vestager USA’s præsident svar på tiltale, efter at Barack Obama i sidste måned beskyldte EU for at handle ud fra protektionistiske og nationalistisk farvede hensyn. ”Vores konkurrencelov sætter rammerne for en stærk konkurrence. Det handler om, at virksomheder – uanset hvem der ejer dem – kan gøre sig gældende i Europa og forhåbentlig også globalt på måder, der er rimelige over for deres medarbejdere, deres kunder og over for hinanden. Det er ikke nationaliteten i ejerskabet, der er afgørende,” konstaterer Vestager. Den tidligere danske vicestatsminister fortæller samtidig om, hvordan hun gennem sin deltagelse i det nyskabende arbejde med projektgrupper internt i EU-Kommissionen ønske at bidrage til de højt prioriterede dagsordener om at skaffe flere end 2.000 mia. kr. til investeringer i EU’s energiunion og i udviklingen af det digitale indre marked.

Hvis nogen troede, at Margrethe Vestager ville forsvinde som en markant politisk stemme i de dynger af dokumenter, der er en stor del af jobbet som EU’s magtfulde konkurrencekommissær, kan de godt tro om igen.

Selvom den danske kommissær i sine første fire måneder har læst sig igennem mange sagsakter om EU’s verserende sager mod giganter som Google og Gazprom, har hun engageret sig kraftigt i den nye EU-Kommissions overordnede projekt: at bane vejen for ny vækst gennem intelligente investeringer i infrastruktur og grøn omstilling.

Det står klart, da Mandag Morgen møder Margrethe Vestager i EU-Kommissionens lokaler i Gothersgade i København, hvor hun færdes lige så hjemmevant som på hovedkontoret i Berlaymont-bygningen i Bruxelles. Vestager har i de seneste uger givet interview til internationale medier som Wall Street Journal og Financial Times, der har testet konkurrencekommissærens evne til at svare for sig i de sager om det globale erhvervslivs giganter, som hun har ansvaret for.

Login