Vise mænd i vildrede

Den nye rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd er bekymrende og tankevækkende læsning. Den viser, at virkeligheden er ved at løbe fra de modeller, vi bruger til at forstå og styre samfundsudviklingen. Vismændene sætter bl.a. spørgsmålstegn ved, om BNP overhovedet er et velegnet mål for værdiskabelsen i samfundet. Også de modeller, der bruges til at analysere klimaforandringernes betydning for økonomien, har en stærkt begrænset rækkevidde. Vismændene konkluderer forsigtigt, at de “formodentlig” er bedre end “at arbejde i blinde uden noget talmæssigt grundlag overhovedet”. Modellernes utilstrækkelighed er ikke bare et teoretisk problem, men påvirker alle vores afgørende politiske og økonomiske beslutninger.

Det Miljøøkonomiske Råd leverede i sidste uge en tankevækkende og bekymrende demonstration af, at vi er ved at miste grebet om fremtiden. De modeller, vi bruger til at forstå, forudsige og styre samfundsudviklingen, er så begrænsede og usikre, at de i bedste fald kan beskrive naturens og økonomiens følsomhed over for små udsving. Men de er ude af stand til at analyse de store forandringer, der i fremtiden vil være afgørende for vores vækst, konkurrenceevne og måde at leve på. Virkeligheden er løbet fra styringsmodellerne.

Det Miljøøkonomiske Råd udtrykker det ikke så skarpt i rapporten. Men kapitlet om klimaet og den økonomiske vækst efterlader ingen tvivl om usikkerhedens omfang og behovet for at udskifte en række af de teorier og præmisser, vi styrer og udvikler samfund efter.

Vismændene lægger f.eks. afstand til anvendelsen af bruttonationalproduktet som mål for velfærdsudviklingen. BNP er selve det kompas, vi styrer økonomien efter. Men vismændene sætter store spørgsmålstegn ved, om dette mål overhovedet afspejler værdiskabelsen i samfundet.

Login