Januar 2018

Tirsdag 9. januar

KL. 8:00

December 2017

Torsdag 14. december

KL. 9:00
 • Made by China

  Her kan du møde en række toneangivende oplægsholdere, som vil give dig indblik i nogle af de områder, hvor Kina sætter nye teknologiske standarder

Torsdag 7. december

KL. 10:00
 • High Tech Human Touch

  Konferencen High Tech – Human Touch sætter spot på fremtidens kompetencebehov i en digital tidsalder. I løbet af dagens program udfordrer vi en lang række eksperter, tænkere og praktikere til at give bud på, hvorfor de humanistiske, kreative og sociale kompetencer er afgørende komponenter for fremtidens vækstskabelse, iværksætteri og erhvervsudvikling.

KL. 8:30
 • Sundhedspolitisk topmøde 2017

  Sundhedspolitisk topmøde stiller i år skarpt på det kæmpe potentiale, digitalisering og anvendelse af sundhedsdata giver til sundhedsvæsenet.

KL. 8:15
 • Konference: AI & Robotics i den finansielle sektor

  Relevent afholder for andet år i træk sin konference om kunstig intelligens og robotter i den finansielle sektor.

Onsdag 6. december

KL. 17:00
 • Sociale medier i demokratiets tjeneste?

  Sociale medier er en ny politisk kamparena, hvor mange ønsker at mobilisere tilhængere – og langt fra alle ønsker demokrati.

 • INNOVATION OG PRODUKTUDVIKLING I INDUSTRI 4.0 PERSPEKTIV

  Tag med på studietur til München, hvor digitalisering og betydningen heraf er afgørende for innovation, udvikling, eksport og vækst.

  Vi undersøger og indhenter viden om Industri 4.0 i Tyskland, automatisering, datasikkerhed, trends og udviklingen samt politiske holdninger og tiltag med henblik på vækst indenfor Industri 4.0.

  Vi besøger, skaber netværk til og går i dialog med store teknologi virksomheder, SMV’er, innovationsmiljøer og R&D institutioner.

  Studieturen arrangeres i samarbejde med Udenrigsministeriets Innovationscenter i München.

Tirsdag 5. december

KL. 8:30
 • Konference: Datahåndtering i den digitale tidsalder

  25. maj 2018 træder den nye EU-persondataforordning i kraft. Forordningen indeholder krav til registrering, styring og håndtering af persondata. Børsen sætter med denne konference fokus på, hvordan man som virksomhed kan leve på til reformen.

November 2017

Torsdag 30. november

KL. 12:30
 • MADE årsdag 2017

   Danske virksomheders evne til at agere digitalt - både ift. produktion, forsyningskæde og produkter - bliver afgørende for deres succes. Det fokus har MADE Årsdag, hvor vi samler personer med interesse i forskning, innovation og uddannelse.

Tirsdag 28. november

KL. 12:00
 • Robocluster seminar: Nye perspektiver på innovation og forretningsudvikling i robot- og automationsindustrien.

KL. 8:30
 • Digitaliseringskoncerence

  Børsen inviterer til konference om digitalisering og nye muligheder inden for produktion, forretningsprocesser og kundeprocesser. Konferencen sætter samtidig fokus på robotter og fremtidens arbejdsmarked.

KL. 8:30
 • Konference: Digital transformation

  Børsen sætter fokus på den digitale forandring med udgangspunkt i hvordan teori omsættes til praksis og hvilke tiltag, der er nødvendige. 

Mandag 27. november

KL. 8:30
 • Konference: Intelligent bygningsdrift

  Teknologisk Institut afholder konference om, hvordan man kan bruge data til bygningsdrift og til at skabe intelligente bygninger.

Torsdag 23. november

KL. 16:00
 • OpenITU: Creating a Sustainable World with IT

Tirsdag 21. november

KL. 10:00
 • Temamøde: EU's persondataforordning

  ATV's Digitale Vismænd afholder temamøde om EU's persondataforordning, hvor der vil være fokus på hvilke compliance-tiltag, der er nødvendige for virksomheder og organisationer. 

Torsdag 16. november

KL. 10:00
 • Salen: Databeskyttelsesloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (L 68) og forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser med videre (L 69).

KL. 9:00
 • Konference: Automatisering og sporbarhed øger patientsikkerhed

  Konferencen om automatisering, sporbarhed og optimering af logistik tager udgangspunkt i nye måder at leve op til kravene om effektivitet på de danske hospitaler.

Torsdag 9. november

KL. 10:00
 • Pressebriefing: Sundhedsplatformen i Region Sjælland

  25. november går Region Sjælland i luften med Sundhedsplatformen. I den forbindelse inviteres til pressebriefing, hvor regionen fortæller om, hvordan Region Sjælland har forberedt sig på det nye system.

Onsdag 8. november

KL. 9:00
 • Konference: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

  Kultur- og Kirkeminister Mette Bock (LA) indleder Rigsarkivets konference om kvalitet i offentlige forvaltningsdata.

Mandag 6. november

KL. 9:30
 • Debat: Fremtidens sundhedsvæsen, big data og wearables

  Etisk Råd inviterer til debatdag med fokus på fremtidens sundhedsvæsen og på, hvordan brugen af wearables og data vil få stor betydning i forebyggelse og behandling.