November 2017

Tirsdag 28. november

KL. 8:30
 • Konference: Digital transformation

  Børsen sætter fokus på den digitale forandring med udgangspunkt i hvordan teori omsættes til praksis og hvilke tiltag, der er nødvendige. 

Mandag 27. november

KL. 8:30
 • Konference: Intelligent bygningsdrift

  Teknologisk Institut afholder konference om, hvordan man kan bruge data til bygningsdrift og til at skabe intelligente bygninger.

Torsdag 23. november

KL. 16:00
 • OpenITU: Creating a Sustainable World with IT

Tirsdag 21. november

KL. 10:00
 • Temamøde: EU's persondataforordning

  ATV's Digitale Vismænd afholder temamøde om EU's persondataforordning, hvor der vil være fokus på hvilke compliance-tiltag, der er nødvendige for virksomheder og organisationer. 

Torsdag 16. november

KL. 10:00
 • Salen: Databeskyttelsesloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (L 68) og forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser med videre (L 69).

KL. 9:00
 • Konference: Automatisering og sporbarhed øger patientsikkerhed

  Konferencen om automatisering, sporbarhed og optimering af logistik tager udgangspunkt i nye måder at leve op til kravene om effektivitet på de danske hospitaler.

Torsdag 9. november

KL. 10:00
 • Pressebriefing: Sundhedsplatformen i Region Sjælland

  25. november går Region Sjælland i luften med Sundhedsplatformen. I den forbindelse inviteres til pressebriefing, hvor regionen fortæller om, hvordan Region Sjælland har forberedt sig på det nye system.

Onsdag 8. november

KL. 9:00
 • Konference: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

  Kultur- og Kirkeminister Mette Bock (LA) indleder Rigsarkivets konference om kvalitet i offentlige forvaltningsdata.

Mandag 6. november

KL. 9:30
 • Debat: Fremtidens sundhedsvæsen, big data og wearables

  Etisk Råd inviterer til debatdag med fokus på fremtidens sundhedsvæsen og på, hvordan brugen af wearables og data vil få stor betydning i forebyggelse og behandling.

Torsdag 2. november

KL. 10:15
 • Samråd: Internetgiganters skattebetalinger

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt til åbent samråd med finansminister Kristian Jensen (V) om skat på digitale virksomheders omsætning. 

Onsdag 1. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Tilstedeværelse på digitale platforme

  Altingets netværk for digital interessevaretagelse inviterer til formiddagsmøde med kommunikationskonsulenter fra Plastindustrien.

Oktober 2017

Fredag 27. oktober

KL. 10:00
 • Konference: Fremtidens Miljøteknologi

  Bestyrelsen for MUDP holder konference fremtidens miljøteknologiske løsninger.

Tirsdag 24. oktober

KL. 17:15
 • Sundhedsinnovation: Fra forskning til udvikling af produkt

  IDA Sundhedsteknologi inviterer til gå-hjem-møde med sundhedsinnovation i fokus. 

Torsdag 12. oktober

KL. 10:00
 • Konference: Det brugerinddragende hospital

  ViBIS og Aarhus Universitetshospital (AUH) inviterer til erfaringsdeling om Det Brugerinddragende Hospital.

KL. 10:00
 • Konference: Hvordan implementerer man brugerinddragelse på et hospital?

  Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet og Aarhus Universitetshospital inviterer til konference og erfaringsdeling om storskalaprojektet Det Brugerinddragende Hospital.

KL. 9:00
 • Konference: Mental sundhed

  Konferencen har til formål at skabe refleksion og debat blandt fagfolk, meningsdannere og politikere om, hvordan vi varetager vores mentale sundhed i fremtiden.

Tirsdag 10. oktober

KL. 8:30
 • Konference: Ny nordisk velfærd

  Welfare Tech, Odense Kommune og Nordens Velfærdscenter inviterer til konference om udfordringer for fremtidens kommunale pleje og behandling.

Mandag 9. oktober

KL. 9:00
 • Vidensfestival: WHINN

  Vidensfestivalen Week of Health and Innovation samler i alt 12 konferencer og 22 aktiviteter om dansk sundhedsinnovation frem mod 2020.

KL. 9:00
 • Konference: NeuroRehab 2017

  VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet og Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet inviterer til NeuroRehab 2017 konference. 

Onsdag 4. oktober

KL. 15:00
 • Reception: Løkke modtager Ting-Prisen 2017

  Altingets kommunikationspris, Ting-Prisen, uddeles igen i år ved en prisoverrækkelse i Altingets lokaler på Ny Kongensgade. Årets modtager er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).