Navnenyt


Fødselsdage

Jeremy Corbyn
Jeremy Corbyn

Leder, Labour Party, medlem af Underhuset
70 år den 26. maj.
Uddannet University of North London

Uffe Jon Ploug
Uffe Jon Ploug

HEOR manager, Novartis, fhv. økonom, Novo Nordisk
43 år den 26. maj (født København).
Uddannet cand.polit. (Københavns Uni. 2005)

Jørgen Anker
Jørgen Anker

Projektchef, Socialt Udviklingscenter, fhv. vicekontorchef, Københavns Kommune
53 år den 27. maj.
Uddannet kultursociolog (Københavns Uni. 1994), ph.d. i Internationale udviklingsstudier (RUC 1999), MPG (CBS 2016)

Frank Jensen
Frank Jensen

Overborgmester (S), Københavns Kommune, medlem, KL, fhv. minister, fhv. MF, fhv. direktør, Danske Advokater
58 år den 28. maj (født Ulsted).
Uddannet cand.oecon. (Aalborg Uni. 1986)

Henrik Thorup
Henrik Thorup

Formand, Statsrevisorerne, regionsrådsmedlem (DF), Region Hovedstaden
73 år den 28. maj (født Gentofte).
Uddannet assurandør (Forsikringshøjskolen 1980)

Jens Kloppenborg-Skrumsager
Jens Kloppenborg-Skrumsager

Særlig rådgiver, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), fhv. pressechef, leder af Center for Politik & Kommunikation, Venstre, fhv. journalist og redaktør, DR, fhv. byrådsmedlem, Aarhus Kommune (V)
49 år den 29. maj (født Aarhus).
Uddannet journalist (DJH 2002)

Anne Kahns
Anne Kahns

Formand, Danmarks Apotekerforening
54 år den 29. maj (født Esbjerg).
Uddannet cand.pharm. (Danmarks Farmaceutiske Højskole 1990), ph.d. (Danmarks Farmaceutiske Højskole 1993), diplomuddannelse i offentlig ledelse (SDU 2000)

Peter Trier Schleidt
Peter Trier Schleidt

Bankdirektør, Jyske Bank, fhv. Koncerndirektør, COO, TDC, vicedirektør, Danske Bank
55 år den 29. maj.
Uddannet civilingeniør (DTU 1988), HD i organisation og ledelse (Handelshøjskolen i København 1992), AMP (Warton 2007)

Trine Winterø
Trine Winterø

Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, fhv. direktør, Medtech Innovation Center
56 år den 29. maj (født Glostrup).
Uddannet cand.scient (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1988), ph.d. i molekylær genetik (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Jakob Cold
Jakob Cold

Vicedirektør, Lægemiddelstyrelsen
55 år den 30. maj (født Aarhus).
Uddannet cand.scient.pol. (Københavns Uni. og og Uni. Konstanz, Tyskland, 1993)