Jonas Dahl

Foto: Steen Brogaard

Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers, fhv. gruppeformand (SF), MF & minister

Uddannet: cand.mag. i samfundsfag og historie (Aarhus Uni. 2007)

Født 26. februar 1978, Randers

Hjemmeside

LinkedIn
Twitter