Bjarne Corydon

Adm. direktør, chefredaktør, Dagbladet Børsen, fhv. global direktør, The McKinsey Center for Government, fhv. MF (S), fhv. finansminister

Uddannet cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2000)

Født 1. marts 1973, Kolding

LinkedIn

ARTIKLER OM Bjarne Corydon

Corydon: Vi må nytænke Danmarks konkurrenceevne

Konkurrenceevne består i langt mere end høj produktivitet. Det slår finansminister Bjarne Corydon (S) fast i dette interview med Ugebrevet Mandag Morgen, hvor han – for første gang siden han startede debatten om Danmark som konkurrencestat – udfolder sin vision for en dansk konkurrencestat. Corydon kalder den for den nordiske konkurrencestat, og den er kendetegnet ved, at offentlige investeringer i børnepasning, ældrepleje, sundhed og overførselsindkomster udgør en vigtig kilde til konkurrenceevne. Dermed gør finansministeren op med de mest toneangivende økonomiske institutioner i Danmark – inklusiv hans eget finansministerium – som hidtil har været meget optagede af Danmarks produktivitet og stagnerende produktivitetsvækst som værende den største trussel mod fremtidens velstand og konkurrenceevne. Produktivitet er vigtigt, men det er alt for snævert og ikke nok at sætte lighedstegn mellem produktivitet og konkurrenceevne, mener ministeren.