Anne Brandt

Adm. direktør, chefredaktør, Dagbladenes Bureau

Uddannet: journalist (DJH 2000)

Født 20. januar 1972, Aarhus

Hjemmeside

LinkedIn