Søren Gade

MEP (V), fhv. MF (V), fhv. gruppeformand (V), fhv. forsvarsminister

Uddannet: IAA-diplomuddannelse (Den danske Reklameskole 1999), cand.oecon. (Aarhus Uni. 1990), VUT-I for reserveofficerer (1989)

Født 27. januar 1963, Holstebro

Hjemmeside

Twitter

Artikler om Søren Gade