Jakob Næsager

Gruppeformand (K), Borgerrepræsentationen, København, kontorchef, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, fhv. kontorchef, Statsforvaltningen

Uddannet: cand.jur

Født 20. november 1973, Aalborg

Hjemmeside

LinkedIn